Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: ADVANC ปิดดีลซื้อหุ้น TTTBB- JASIF

1,123


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(16 พฤศจิกายน 2566)-------- ADVANC ปิดดีลซื้อหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF โดยปรับมูลค่าเป็น 28,371 ล้านบาท จากเดิม 32,420 ล้านบาท

 

ภายหลังจากที่ กสทช. พิจารณา อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทในกลุ่มบริษัท AIS เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB (TTTBB) เพื่อเสริมศักยภาพ และยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง กลุ่มบริษัท จึงได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้น 3BB รวมถึงเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นผลให้ 3BB เข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัท AIS และ AIS ได้เข้าถือหน่วยลงทุนใน JASIF เป็นที่เรียบร้อย


นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC  เปิดเผยว่า   เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2566 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)และ AIS ได้เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) (รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า “ธุรกรรมซื้อหุ้นและหน่วยลงทุน”) เสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นผลให้TTTBB เป็นบริษัทย่อยของ AWN และ AIS เข้าถือหน่วยลงทุนใน JASIF ในสัดส่วนร้อยละ 19.00เป็นที่เรียบร้อย โดยผลกระทบทางการเงินจากธุรกรรมซื้อหุ้นและหน่วยลงทุนนี้ จะปรากฎในงบการเงิน ไตรมาสที่4/2566 เป็นต้นไป


ทั้งนี้มูลค่าธุรกรรมซื้อหุ้นและหน่วยลงทุน มีการปรับจากมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท เป็น 28,371 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปรับลดจากผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญ (Material Adverse Change: MAC) จำนวน 3,000 ล้านบาท ออกจากมูลค่าธุรกรรมซื้อหุ้น TTTBB 19,500 ล้านบาท จากการประเมินสถานะของธุรกิจ (Due Diligence)เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผลการดำเนินงานของ TTTBB ที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจบรอดแบนด์


2) หักเงินปันผลที่บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ได้รับจาก JASIF หลังจากวันที่ 31ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ธุรกรรมซื้อหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1,049 ล้านบาท ออกจากมูลค่าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน JASIF12,920 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เปิดเผยไว้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 

ทั้งนี้ลูกค้า AIS Fibre และ 3BB ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ด้วยมาตรฐานบริการคุณภาพ พร้อมเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งความครอบคลุมของเครือข่าย, นวัตกรรมทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานแต่ละกลุ่ม รวมถึงบริการดิจิทัล คอนเทนต์ และสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

///จบ///

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ช่วยตัวเอง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงช่วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเอง หนทางชะลอลงทุน นั่นคือ การรักษา...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้