Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : GPSC ล้มดีลซื้อหุ้น GLOW หลังกกพ.ไม่เปิดไฟเขียว

2,650

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 11 ตุลาคม 2561)

GPSC ล้มแผนซื้อหุ้น GLOW หลัง กกพ. ลงมติไม่เห็นชอบซื้อกิจการ GLOW - อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินงานต่อไป  ลั่นเดินหน้าตามวิสัยทัศน์เดิม มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านไฟฟ้า พัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมแสวงหาโอกาสเติบโตจากการลงทุนทั้งใน - ต่างประเทศ ชี้มีอีกหลายโปรเจ็กต์ในมือ

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสารสนเทศของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ขอเรียนให้ทราบว่าเงื่อนไขบังคับก่อนในส่วนของการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติไม่เห็นชอบด้วยกับคา ขออนุญาตของบริษัทฯ เพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำ กัด (มหาชน) ด้วยผลของมติที่ประชุม กกพ. ดังกล่าว ทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Engie Global Development B.V. ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

 

ไม่อาจสำเร็จลงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการดำเนินการต่อไป ดังนั้นจะไม่มี การซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะสำเร็จเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหารือกับผู้ขายเกี่ยวกับการดา เนินการต่อไป และหากมีความคืบหน้าเป็นประการใดในสาระสาคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

 

นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า GPSC รับทราบคำตัดสินของ กกพ. แต่ทั้งนี้กำลังศึกษาแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ GPSC ยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว และจะคงแนวทางการพัฒนาธุรกิจตามแผนเดิมที่วางไว้ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากลโดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเร่งพัฒนาการใช้ไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

 

ซึ่ง GPSC เชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็น การดำเนินธุรกิจที่ถูกทิศทาง พิสูจน์ได้จากตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ GPSC ยังคงเน้นการพัฒนานวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน พร้อมทั้งมองหาโอกาสและแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

 

ทั้งในส่วนที่เกิดจากโครงการลงทุนต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันมีแผนจะร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน นายชวลิต กล่าวว่า GPSC ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการ โดยจะพยายามผลักดันธุรกิจ เพื่อให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนแผนการซื้อ GLOW นั้น GPSC จะหารือร่วมกับ Engie และหากมีความคืบหน้าเป็นประการใดในสาระสำคัญ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบในลำดับต่อไป

 

GPSC        GLOW

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้