Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: SUPER การรันตี ยื่นไฟลิ่งตั้งอินฟราฯ มูลค่า 9พันลบ. ในQ2 นี้ ย้ำเป้ารายได้พุ่งกว่า 25%

6,730

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25เมษายน2561)--- SUPER การรันตี ยื่นไฟลิ่งตั้งอินฟราฯ มูลค่า 9พันลบ. ในQ2 นี้ ย้ำเป้ารายได้พุ่งกว่า 25% "จอมทรัพย์ โลจายะ" ปักหมุดทำงานเต็มพิกัด เพื่อผลักดันให้รายได้-กำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น"

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 36,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงื่อนไขและต้นทุนทางด้านการเงินให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำลง อีกทั้งเพิ่มกระแสเงินสด เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคต โดยหุ้นกู้ดังกล่าวคาดว่าจะออกและเสนอขายแก่นักลงทุนต่างชาติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้


" แผนการออกหุ้นกู้ 3.6 หมื่นล้านบาทครั้งนี้ คงเป็นการทยอยออกเป็นล็อต ๆ น่าจะเห็นล็อตแรกซึ่งจะเสนอขายนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีหลัง ผมอยากให้มั่นใจกับการออกหุ้นกู้ เชื่อว่าจะส่งผลดีกับบริษัทฯ เพราะเม็ดเงินที่เราได้ก็เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน การขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าต่างประเทศตอนนี้ถือว่าเราให้น้ำหนัก เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สร้างอัตราผลตอบแทน( EIRR)เฉลี่ยที่สูง 15-22% " นายจอมทรัพย์กล่าว


ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SUPER ยังได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนในการขยายการลงทุนออกไปสู่ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียภายในปี 2563


เขากล่าวต่อว่า ในส่วนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์) มูลค่า 9,000 ล้านบาทโดยมีธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ระหว่างการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท. ) คาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่งได้ในปลายเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน หรือภายในไตรมาส2นี้ จึงอยากให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ และไม่ได้มีแนวคิดล้มเลิกการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนและขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเกณฑ์ที่ปรับปรุงจะเอื้อให้ผู้ประกอบกิจการที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการสามารถระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ โดยจะยกเลิกข้อกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้ที่โครงการละ 500 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกิจการโรงไฟฟ้าทุกโครงการรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ทำให้บริษัทสามารถจัดตั้งกองทุนฯได้ตามแผนที่วางไว้


อย่างไรก็ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 25% โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ หลังจากที่ได้ศึกษาการลงทุนแล้วพบว่ามีโอกาสสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจถือว่าประสบความสำเร็จ ผลประกอบการเติบโตได้ดี แม้มีบางประเด็นที่นักลงทุนกังวล ซึ่งยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการขยายการลงทุน เนื่องจากโครงการต่างๆ มีวงเงินจากสถาบันการเงินเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว


----จบ----

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้