Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : INSET อวดกำไร - รายได้ โค้ง 3/63 สดใส มั่นใจทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 10-15%

2,752

HotNews : INSET อวดกำไร - รายได้ โค้ง 3/63 สดใส มั่นใจทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 10-15%


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 5 พฤศจิกายน 2563) บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิดงบไตรมาส 3/63 รายได้แตะ 530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่มีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรับรู้งานในมือที่ตุนไว้ รวมทั้งควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับที่ดี ฟาก"ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" กรรมการผู้จัดการ ประเมินโค้งสุดท้ายสัญญาณดี อานิสงส์งาน Data Center และงานวางระบบ 5G มีเข้ามาต่อเนื่อง สนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้าหมายที่ระดับ 10-15%

 

 

 


นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส3/2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 530 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้เท่ากับ 428 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 50 ล้านบาท

 

 


ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,006 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 97 ล้านบาท

 

 

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้มีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากทยอยรับรู้งานในมือ (Backlog)ของโครงการต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนใหญ่ จากโครงการงานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. และโครงการสร้างศูนย์ Data Center แบบครบวงจร ให้กับบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ซึ่งมูลค่ารับรู้ทั้ง 2 โครงการรวม 371.47 ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ผ่านมาบริษัทฯมีการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ความสามารถอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง

 

 

 

 

"ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส3/2563 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการทำกำไรไว้ได้ "

 

 

นายศักดิ์บวร กล่าวอีกว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 บริษัทฯประเมินว่าการดำเนินธุรกิจยังอยู่ในทิศทางที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มี backlog ตุนไว้แล้วกว่า 2 พันล้านบาท ขณะที่งานประเภท Data Center และงานการขยายโครงข่าย 5G ของผู้ประกอบการโทรคมนาคมคาดว่าจะเห็นการลงทุนมากขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตระดับ 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1.2 พันล้านบาท

 

 

นอกจากนี้ประเมินว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา น่าจะเป็นแรงกระตุ้นการขยายการลงทุนด้าน IT จากภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคถัดไป ดังนั้นเมื่อการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีทำให้มีปริมาณงานในมือสูงขึ้นอีกด้วย

 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการเติบโตระยะยาวให้มีความมั่นคง ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัทฯคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม ประมาณ 50% ,ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 40% และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ ซึ่งเป็นรายได้ประจำ (Recurring income) 10%

 

 

 

 


INSET เผย Q3/63 กำไรใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน - รายได้เพิ่มขึ้น หลังรับรู้ฯ 2 โครงการใหญ่

 

 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) INSET เปิดเผยว่า งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 427.85 ล้านบาท และ 530.09 ล้านบาทตามลำดับ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.65 และร้อยละ 12.61 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้ในไตรมาส 3/2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เกิดจากการเร่งดำเนินงานโครงการใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz

 

และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“โครงการ CAT Filter”) มูลค่างานรวม 1,088.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และโครงการ New Tier III Modular DC (BBT) (“โครงการ KTBCS”) มูลค่างานรวม 317.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากทั้งสองโครงการเป็นจำนวนรวม 371.47 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวมในไตรมาส 3/2563

 


สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562และ 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 50.29 ล้านบาท และ 52.04 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.75และร้อยละ 9.64 ตามลำดับ โดยไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีจำนวนใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิลดลงเหตุผลหลักมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.89 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.57อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 7.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.04

 

 

 

 


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) มอง INSET สามารถเติบโตกำไรปกติในปี 2563 แม้อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอเพราะภาวะ COVID-19 และเติบโตสวนกระแสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจาก 1) ขนาดธุรกิจที่เล็กเทียบกับมูลค่าตลาดรวม 2) ฐานทุนที่แข็งแกร่งหลังเข้าตลาด และ 3) การจับตลาดส่วนที่เติบโต ได้แก่ Data Center และงานวางระบบ 5G และ 4) การมีพันธมิตรคู่ค้าที่สำคัญอย่าง TRUE และ CAT

 

แนวโน้มระยะกลางเด่นจากการลงทุนใน Data Center, Cloud, และ 5G การลงทุนใน Data Center เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม Cloud และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพิ่งเริ่มเข้าจุดเริ่มต้นของการลงทุนรอบใหม่เท่านั้น (อ่านเพิ่มในบทวิเคราะห์ DELTA และ INET) รอบการลงทุนดังกล่าวจะหนุนให้เกิดงานประมูลใหม่ๆที่ต่อเนื่องในช่วงปี 2564-2565 ดังนั้นแม้ภาพรวมการลงทุนในระบบ System Integrators แบบดั้งเดิมจะลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการอย่าง INSET ซึ่งเป็นผู้ชำนาญงานก่อสร้าง Data Center และการวางระบบ 5G ยังเติบโตได้

 


อิง Backlogs ณ สิ้น 2Q63 ที่ 3.0 พันล้านบาท หักการรับรู้รายได้ใน 2H63 บวกงานที่คาดจะได้รับเพิ่มใน 2H63 ที่ราว 300-500 ล้านบาท เราคาด Backlogs ณ สิ้นปี 2563 ของ INSET ที่ระดับราว 2.3-2.5 พันล้านบาท แข็งแกร่งเพียงพอรองรับประมาณการรายได้ที่ 1.4 พันล้านบาทในปี 2564 ของเรา

 

 

 


คงคำแนะนำ ซื้ออิงราคาเหมาสม ณ สิ้น ปี 2564 ที่ 4.30 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 15.0x (+1SD ของค่าเฉลี่ยกลุ่ม SI) จากแนวโน้มการเติบโตเด่นกว่ากลุ่มและเลือกให้เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม ICT ขนาดเล็ก ราคาหุ้นปัจจุบัน ซื้อ ขาย ที่ PER64 12x และให้ปันผลที่สูงระดับ 5% พร้อมโอกาสเติบโตใหญ่ในยุคของ Data Center, Cloud, และ 5G

 


ความเสี่ยงสำคัญได้แก่ 1) ตลาด SI กลับมาชะลอตัวจากภาวะการคลาดแคลนงานอีกครั้ง 2) การลงทุนด้าน IT ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และ 3) ธุรกิจพึ่งพิงงานประมูลและบุคลากรเป็นสำคัญ

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้