Today’s NEWS FEED

News Feed

ปีหนูทอง PSTC ทุ่มพันล้าน ขยายธุรกิจ

1,681

ปีหนูทอง PSTC ทุ่มพันล้าน ขยายธุรกิจ

 

ผู้บริหาร PSTC ปักธงรายได้ปี 63 โต 20% ตามธุรกิจหลัก - เตรียม CODโรงไฟฟ้าเพิ่ม-ตุนBacklog 3 พันลบ. เผย ปี 63 ทุ่มงบ 1 พันลบ. รองรับการลงทุนขยายธุรกิจ

 

 

นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า บริษทัฯตั้งเป้ารายได้ปี 2563 เติบโต 20% ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของ 4 กลุ่มธุรกิจหลัง ได้แก่ ธุรกิจออกแบบและจำหน่ายติดตั้ง ระบบสำรองไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ และธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมและระบบ (EPC)

 

 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯคาดว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะมีการเติบโตอีก 20% จาก PPA ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยปีหน้าบริษัทฯวางงบลงทุนไว้ที่ 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนขยาย Private PPA จากปัจจุบันบริษัทฯมีใบอนุญาต 70 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯมีเป้าหมายที่จะมี Private PPA เข้ามา 30-50 เมกะวัตต์ต่อปีเพื่อมีใบอนุญาตในการซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

 

อีกทั้ง บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานภาครัฐหลายรายโดยบริษัทฯมั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทฯตั้งเป้าว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 10% ต่อโครงการ

 

 

สำหรับ ปัจจุบัน บริษัทฯมีบอนุญาตขายไฟทั้งสิ้น 70 เมกะวัตต์ โดยเป็นใบอนุญาตที่ขายไฟแล้ว 30 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น โครงการโซลาร์รูฟ 15 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งขายไฟแล้วทั้งสิ้น 8 เมกะวัตต์ จากขนาดโรงไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ และขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าชีวมวลยังมีใบอนุญาตอีก 23.4 เมกะวัตต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ขณะที่โครงการไบโอแก็ส ปัจจุบันบริษัทมีการขายไฟฟ้าแล้ว 7 เมกกะวัตต์ และภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีการขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 5.6 เมกะวัตต์ ด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

ขณะที่ ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมและระบบ(EPC)บริษัทฯยอมรับว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯมีโอกาสที่น้อยในการรับงานใหม่ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ(Backlog)จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่ง เป็นงานก่อสร้างคลัง SFC ที่จังหวัดระยองมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง เป็นงานคลังน้ำมันและท่อน้ำมันของ TPN ที่บริษัทฯได้รับงานจาก บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปไลน์ (CPP) โดยมูลค่างานดังกล่าวบริษัทฯจะมีการรับรู้เป็นรายได้ในระยะเวลา 2 ปี (63-64)

 

 

 

 

 

ส่วน ธุรกิจขายก๊าซปิโตรเลียม LPG นั้น ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าจากความร้อนและความเย็น ที่มีอายุสัญญาระยะ 10 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี โดยบริษัทจะต้องลงทุนในการติดตั้งถังบรรจุด LNG มูลค่ารวมราว 40 ล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปการเซ็นสัญญาขาย LNG ได้ภายในสัปดาห์นี้ (18-22 พ.ย.62) ซึ่งบริษัทฯมองว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างรายได้ประจำระยาวให้แก่บริษัทฯได้

 

 

"ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เรามีเป้าหมายที่จะทำให้บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้ประจำเพิ่มเป็น 50%"ของพอร์ต ไม่ว่าจะมาจากโครงการที่เราได้ลงทุนขนาดใหญ่ของ TPN ส่วนหนึ่ง รวมทั้ง Private PPA Solar roof ที่เรากำลังเริ่มขยายไปยัง 200 MW ตามแผนภายใน 3 ปี รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าเดิมของเราด้วย ซึ่งปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการพลังงานทางเลือกมากขึ้น " นายภาณุ กล่าว

 

 

 

 

 

PSTC กำไร Q3/62 โต 47,012.14%

 

 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,030.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,024.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47,012.14 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 บริษัทขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

 

 

รายได้รวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ของบริษัท มีจํานวน 4,147.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,422.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 472.21 เนื่องมาจาก
1. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจํานวน 19.04 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการของกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าจํานวน 42.60 ล้านบาท เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561
3. การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจํานวน 3,361.06 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด จํานวนร้อยละ 43 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO) กําไรขั้นต้น

 

 

 

กําไรขั้นต้นรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีจํานวน 93.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 14.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.82 เป็นผลมาจากซึ่งมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการ ปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทโดยรวมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย


- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 159.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 114.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 252.63 เนื่องจากการการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าและการ ตัดรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เลิกใช้งานและการตัดรายการเงินลงทุนโครงการที่ไม่มีการพัฒนาต่อ

 


- ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 34.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 11.06 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 เนื่องจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการขนส่งน้ํามันทางท่อ

 


- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 245.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 241.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,423.81 เป็นผลมาจากกําไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

 

PSTC

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้