Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : SONIC ขยายไลน์ธุรกิจ สู่บริการขนส่งสินค้าอันตราย

2,399

HotNews : SONIC ขยายไลน์ธุรกิจ สู่บริการขนส่งสินค้าอันตราย

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 2 กรกฎาคม 2562) บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) บุกขยายธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าอันตรายแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางบก เรือ อากาศ เน้นจุดแข็งด้านคุณภาพระดับมาตรฐานสากลโลก ความปลอดภัย และรวดเร็ว  พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 20% จากปีก่อน ตามการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ 

 

 

 

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค และทั่วโลก เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี ของบริษัทฯถือว่า ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมีแผนการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุม แบบครบวงจรยิ่งขึ้น และขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลกำไรที่วางไว้ในปี 2562

 

 

 

 

ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มขยายส่วนธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods หรือ DG) แบบครบวงจรทั้งทางบก เรือ และอากาศ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโลกภายใต้กฎการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ( IATA Dangerous Goods regulations) ทางเรือ (IMDG code) และทางบก (ADR) ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างสูงสุด

 

 

สำหรับงานบริการด้านขนส่งสินค้าอันตรายแบบ One –Stop-Service มีดังนี้

   1. DG Packaging , Marking & Labelling : จำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายและฉลากแยกตาม ประเภทความอันตราย

   2. Consultancy :ให้คำแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างถูกต้องโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน DG โดยเฉพาะมากกว่า10 ปี

   3. DG Packing Service : บริการบรรจุสินค้าอันตรายภายใต้กฎการขนส่งสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสากลโลก

   4. DG Re-Packing & Re-Containing Service : บริการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการทั้งภายใน และภายนอก สถานที่

   5. On-Site inspection Service : บริการตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าอันตรายที่พร้อมส่ง

   6. Documentary Preparation : บริการเตรียม / จัดทำเอกสารสำคัญการขนส่งสินค้าอันตราย Shipper’s Declaration, SDS ตามระบบ GHS ในการนำเข้า-ส่งออกอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายในการถูกระงับการส่งสินค้าหรือส่งกลับ

   7. DG Training Institute : จัดฝึกอบรมด้านกฎการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (IATA DGR) ทางเรือ (IMDG code) ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   8. Warehouse service : บริการจัดเก็บสินค้าอันตรายชั่วคราว เพื่อรอขนส่งตามกำหนดเวลาของลูกค้า

 

 

 


“จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยภายหลังจากการเพิ่มบริการขนส่งสินค้าอันตรายภายใต้กฎหมายขนส่งสินค้าอันตรายทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยบริการที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลนี้ บริษัทฯจึงมั่นใจว่าในช่วงเดือนที่เหลือของปีจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับผลประกอบการได้เป็นอย่างดี” ดร.สันติสุข กล่าว

 อนึ่งก่อนหน้านี้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ SONIC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ตั้งเป้ารายได้ในปี 2562 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,152.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายการลงทุนที่บริษัทฯวางไว้ ไม่ว่าจะเป็น

 

1.การลงทุนเพิ่ม รถบรรทุกหัวลาก หางลากและรถบรรทุก เพื่อขยายการให้บริการธุรกิจขนส่งทางบกและการขนส่งข้ามชายแดน (Cross-border transport)

2. การลงทุนปรับปรุงอาคารและพื้นที่ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าและความรวดเร็วในการขนส่งและการให้บริการ บนพื้นที่ขนาด 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับรองรับบริการขนส่งสินค้าผ่านชายแดน โดยเฉพาะการขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

 

 

 

 

ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีการสั่งซื้อรถเพิ่มมา 16 คัน จากเดิมมีอยู่ 76 คัน รวมเป็น 92 คัน และในขณะเดียวกันบริษัทฯก็ได้มีการขายรถเก่าออกไปด้วย เพื่อขยายการให้บริการธุรกิจขนส่งทางบกและการขนส่งข้ามชายแดน (Cross-border transport) การลงทุนปรับปรุงอาคารและพื้นที่ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าและความรวดเร็วในการขนส่งและการให้บริการ บนพื้นที่ขนาด 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจ

 

 

สำหรับรองรับบริการขนส่งสินค้าผ่านชายแดน โดยเฉพาะการขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV และการลงทุนซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริหารในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และ ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าว นอกจากเป็นการรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเดิม และต่อยอดลูกค้ารายใหม่ ที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการรองรับการขนส่งด้านโลจิสติกส์ ที่จะขยายไปตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

ด้านสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯจะมาจากลูกค้าส่งออกประมาณ 90% และลูกค้านำเข้า 10 % และถ้าหากนับตามการดำเนินธุรกิจสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจขนส่งทางเรือ 65% ขนส่งทางบก 25% และขนส่งทางอากาศ 10% และในปีนี้คาดว่าสัดส่วนดังกล่าวยังคงเดิม

 

 

SONIC รายงานผลประกอบการงวดปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 1,152.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 964.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 48.40 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 47.30 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น มาจากการที่บริษัทฯมีการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น รวมถึงปริมาณงานทั้งในประเทศ และ ระหว่างประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้บริการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

 

SONIC

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้