Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : BKGI ขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น ลุยขยายธุรกิจไบโอเทค

4,511

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 มีนาคม 2567)--------บมจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น หรือ BKGI หุ้นธุรกิจเทคโนโลยีไบโอเทครายแรกของไทย เตรียมขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจไบโอเทคสำหรับการให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมครอบคลุมทุกช่วงอายุ ราคาเข้าถึงได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล         

 

** ขาย IPO 160 ล้านหุ้น

 

BKGI ภายใต้การบริหารงานของ ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.67% และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

 

** หุ้นไบโอเทครายแรกของไทยใน SET

 

BKGI ผู้ให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมครอบคลุมทุกช่วงอายุ – ราคาเข้าถึงได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะเป็นหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีไบโอเทครายแรกของไทย ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทฯ เตรียมนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการขยายธุรกิจ การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics) หรือการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจกลไกของชีวิตเชิงลึก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรม รวมทั้งการวางแผนดูแลสุขภาพชีวิต เพื่อป้องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

 

** รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก BGI ผู้ถือหุ้นใหญ่

 

โดย BKGI ได้ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุ่ม BGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นหนึ่งในผู้นำการถอดรหัสพันธุกรรมของโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ให้การสนับสนุนทุกธุรกิจของ BKGI รวมทั้งผลักดันให้ BKGI เป็น Hub ในการขยายธุรกิจในอาเซียน

 

** ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท

 

ธุรกิจของ BKGI ประกอบด้วย

1. ธุรกิจการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด-19 และการตรวจภูมิคุ้มกัน 3) การตรวจคัดกรองอื่นๆ ได้แก่ การตรวจคัดกรองกลุ่มยีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง และการตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ และ 4) การให้บริการงานด้านเทคโนโลยี

 

2. ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Products) อาทิ ชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจ น้ำยาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 และชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบครบวงจร เป็นต้น รวมทั้งในอนาคต จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียด ตามคำแนะนำของแพทย์

 

** เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจรหัสพันธุกรรมแบบครบวงจร

 

จุดเด่นของ BKGI คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจรหัสพันธุกรรมแบบครบวงจร โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจคัดกรองด้านพันธุกรรม การหายีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เพื่อสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อต่างๆ และมีบริการนิฟตี้ (NIFTY TEST) ตรวจคัดกรองหาลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา ซึ่งเป็นโปรดักส์ไฮไลท์ที่เป็นผู้นำตลาดในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

 

ที่สำคัญ มี BGI เป็นบริษัทแม่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้าน Life Science Corporation จากการจัดอันดับของ nature index ปี 2565 ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อเนื่องที่จะพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดให้ BKGI รวมทั้งบริษัทฯ มี Gross margin และ Net margin ระดับสูง และไม่มีภาระหนี้สิน

 

** เข้าตลาดหุ้นเพิ่มโอกาสขยายตลาด

 

การเข้าตลาดหุ้นของ BKGI นอกจากจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับประเทศและระดับสากลแล้ว ยังเพิ่มโอกาสขยายตลาด โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน จะเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และกำไรที่โดดเด่นในอนาคต เพราะ BKGI เป็นธุรกิจที่อยู่ใน 1 ใน 5 ของธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตด้านบริการสุขภาพ (Healthcare) รวมทั้งอุตสาหกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันอยู่ใน New S-curve พร้อมๆ กับทิศทางประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของ BKGI ที่ให้จะให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

 

** รายได้รวมปี 66 แตะ 247.34 ลบ. กำไรสุทธิ 32.14 ลบ.

 

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 247.34 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 32.14 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 47.31% และมีอัตรากำไรสุทธิ 13%

 

หุ้น BKGI เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมทุกช่วงอายุในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้จับจองเป็นเจ้าของ เพื่อร่วมสร้างการเติบโตและความมั่นคงในธุรกิจ Bio Technology  ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตมนุษย์ ที่มีอิทธิพลและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้