Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : "วินด์ เอนเนอร์ยี่" ยักษ์ที่ไม่เคยหลับ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ติดปีกธุรกิจโตไม่ยั้ง

4,985

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แม้ปัจจุบันยังอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ WEH  เปรียบดั่ง ยักษ์ที่ไม่เคยหลับ ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้ง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์ (MW) จาก 8 โครงการ  ครองสัดส่วนมากกว่า 42% ของโควต้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศ และได้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเข้าระบบแล้วถึง 1,800 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี การันตีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี 

 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปี 2563 รายได้รวม 9,972 ล้านบาท ปี 2564 รายได้รวม 10,985 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการครึ่งแรกปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 5,100 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายไฟฟ้า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปริมาณลมลดลงจากปีที่แล้ว ส่วนรายได้อื่นสูงกว่าปีที่แล้ว มาจากกำไรจากเงินลงทุนในระยะสั้นที่ยังไม่รับรู้ 470 ล้านบาท ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นลดลง 110 ล้านบาท หรือ 13%  และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ถึง 4,900 ล้านบาท

 

 

WEH ไม่หยุดนิ่งสร้างการเติบโต โดยมีแผนลงทุนโปรเจคใหม่ เตรียมความพร้อมยื่นเสนอขายไฟโครงการพลังงานลม 9 โครงการ กำลังการผลิต 810 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้ยื่นประมูลได้ในช่วงปลายปี 2565

 

อีกทั้งบริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานลมไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพและความงาม โดยบริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท ณุศาศิริ จำกัด มหาชน ผ่านบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

 

นอกจากนี้ศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ ประเทศเวียดนาม กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก สามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

 

จากแผนการดำเนินธุรกิจข้างต้น WEH  จึงเตรียมออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค.2565 

 

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยมีผู้ร่วมจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด นายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

 

 

จุดเด่นและความน่าสนใจในการลงทุนของ WEH คือ บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ อีกทั้งความพร้อมทางด้านบุคลากรมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมในทุกมิติ ผ่านสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว มั่นคง มีการประกันภัย สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย การันตีเป็นรายได้ รวมถึงทำการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาว มูลค่าราว 5,000 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยไม่แปรผันตามตลาดโลก เนื่องจากทำสัญญาล่วงหน้า 90% ของดอกเบี้ยตลอดอายุโครงการ

 

 

ด้านนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 4 ถือเป็นไฮซีซั่นของทุกปี  ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากราคาค่าไฟของปี 2565 ที่ปรับสูงขึ้นจากค่าเอฟที (Ft) ที่ประกาศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) สูงขึ้นประมาณ  6% จากปีก่อน

 

สำหรับปี 2565  บริษัทฯ  ตั้งเป้าหมายการเติบโตประมาณ 5-7% หรือคิดเป็นรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาทเป้าหมายรายได้  ขณะที่ประมาณการรายได้ 2-3 ปี 15,000 ล้านบาท

 

ส่วนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นแผนที่อยู่ในการดำเนินธุรกิจของ WEH โดยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนอยู่แล้ว เกือบ 100% บริษัทมองว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากโครงการของบริษัทขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่เป็นไปได้ว่า ถ้าบริษัทได้โครงการใหม่ๆ และสามารถ COD ได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาแผนอีกรอบนึง

///////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เล่นเร็ว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ห้วงไร้ข่าวบวก-ลบ เกมหุ้น จำต้องเล่นเร็ว หมุนอย่างว่องไว โฟกัสตัวที่มา ตัวที่เล่นและที่สำคัญ....

HotNews: ​DEXON ปิดจองซื้อ IPO 123.18 ล้านหุ้น เกลี้ยง​ พร้อมเทรด 31 มี.ค.นี้

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” หรือ DEXON สุดปลื้ม ได้รับการตอบรับจาก “สถาบัน-นักลงทุน” จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 123.18 ล้านหุ้น..

อาลีบาบา อุ้มเอเชีย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หาเหตุ หาผล หาปัจจัยบวก กันไป สำหรับตลาดหุ้น เช้าวันนี้ ตลาดเอเชีย ได้หัวเชื้อบวก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้