Today’s NEWS FEED

เวทีความคิด

“ACE” ดาวจรัสแสง หุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

8,951

 

“ACE” ดาวจรัสแสง หุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 พฤศจิกายน 2562)----- บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น ที่มาพร้อมจุดเด่นเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศและผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567

 


ผลประกอบการ ACE ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (59-61) มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปี 60% และกำไรสุทธิโตเฉลี่ยต่อปีกว่า 100% สำหรับปี 59 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท ,ปี 60 มีรายได้ 4,346 ล้านบาท ,ปี 61มีรายได้ 4,849 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 59 อยู่ที่ 134 ล้านบาท ,ปี 60 อยู่ที่ 334 ล้านบาท และปี 61 มีกำไร 547 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 62 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) อยู่ที่ 1.2 เท่า สะท้อนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

 


ACE มีความมุ่งมั่นและยึดหลักการ ที่ว่า... “มากกว่าการเพิ่มรายได้ คือการเพิ่มพูนกำไรสุทธิ.... มากกว่าการเพิ่มพูนกำไรสุทธิ คือ การเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท....มากกว่าการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากทรัพย์สินของบริษัท..และมากกว่านั้น คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น”

 

จากการสอบถามนักลงทุน ทราบว่านักลงทุนสนใจ ACE มากจาก ปัจจัยบวก 6 ประการคือ

1. ACE มีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ในราคาที่แน่นอนและมีกำไรดี จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการตลาดและการเรียกเก็บหนี้


2. ACE มี High Growth และ Low Risk โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีรายได้ กำไรสุทธิ ผลตอบแทนในสินทรัพย์ และผลตอบแทนในการลงทุนที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อันต่อเนื่องจากที่มีสัญญาขายไฟฟ้าอยู่ในมือ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมอีกกว่า 200 เมกะวัตต์


3. ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา (Past Record) อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง


4. ACE ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ World Mega Trend เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังจะไป ทดแทนธุรกิจพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในอนาคตอันใกล้


5. ACE ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยขาลง ทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ ACE ลดลง อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง ACE จึงเป็นแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่ง ACE มีความโดดเด่น เป็นพิเศษ ในคุณลักษณะ ที่นักลงทุนค้นหา


6. ACE มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการที่หน่วยงานภาครัฐ มีแผนเปิดให้เอกชนยื่นประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไฟฟ้าชุมชนจำนวน 4,100 MW เนื่องจาก ACE มีรากฐานที่มั่นคงและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

 

 

 

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE เป็นหุ้นเด่นโรงไฟฟ้าสะอาด ในสภาวะ “ตลาด Low Bond Yield” โดยคาดการณ์รายได้ ACE จะเติบโตต่อเนื่องราวเฉลี่ยร้อยละ 21.6 (CAGR ปี 2560-2565) จากการเพิ่มขึ้น ของจํานวนเมกะวัตต์ตามการเปิดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า โดยประเมินกรอบมูลค่าเชิงปัจจัยพื้นฐานปี 2563ที่ 4.64 - 5.20 บาทต่อหุ้น (ราคาประเมินที่กำลังการผลิตไฟฟ้า 421 เมกะวัตต์)

 


ปัจจุบัน ACE มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

 


ACE มีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 5,087,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอยู่ที่ 4,578,999,980‬ บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์นําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา รอการพัฒนา โครงการเพิ่มเติมในอนาคต และลงทุนในโครงการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

 


ACE มีโอกาสเติบโตตามแผนการดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ประมาณการกําไรสุทธิปี 2562 จะอยู่ที่ 906 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 65.7 จากปี 2561 และประเมินว่าอัตราทํากําไรจะปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 18.4 ในปี 2562 จากราวร้อยละ 11.3 ในปี 2561

 


ทั้งนี้ประเมินกรอบมูลค่าเชิงปัจจัยพื้นฐานปี 2563 ที่ 4.64 – 5.20 บาท จากวิธี DCF ใช้สมมติฐาน WACC ที่ร้อยละ 4.9 Risk-free rate ร้อยละ 2.2 จาก FCFF ซึ่งประมาณการจากโรงไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน 13 โครงการและที่อยู่ระหว่างพัฒนา และรอการพัฒนาอีก 19 โครงการ รวมกําลังการผลิตติดตั้ง 411.47 เมกะวัตต์ และประเมินความน่าจะเป็นของมูลค่าของโครงการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

 


บทวิเคราะห์ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 13 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 MW โดยประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ชีวมวล ขยะชุมชน และพลังงานแสงอาทิตย์) และที่เหลือเป็นโรงไฟฟ้า SPP โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุด โดยสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น

 


ขณะที่ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE คือ การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า คัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และสูตรการผสมเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลลงได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 24% ในปี 2560 เป็น 37% ใน 2Q62 นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ายังช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านวัตถุดิบ (เศษวัสดุทางการเกษตร) ในระยะยาวด้วย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ของกลุ่มทรงเมตตา

 


คาดว่า ACE จะรายงานกําไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยที่ CAGR 60% จนถึงปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตทุกโครงการจะเปิดดําเนินงานเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้กําไรเติบโต ACE จะลดต้นทุนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการวิจัยภายในบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงส่วนผสมวัตถุดิบที่จะเพิ่มค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ส่งผลต่ออัตรากําไรขั้นต้นที่จะเพิ่มขึ้น โดยบทวิเคราะห์ได้ประมาณการอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ลดลงจากเงินกู้ยืมของบริษัทฯ หลัง IPO แล้ว

 

บทวิเคราะห์ยังระบุว่า ได้ประเมินมูลค่าเหมาะสมของ ACE ได้ที่ 4.74-5.33 หมื่นล้านบาท (4.66-5.24 บาท/หุ้น) อ้างอิง 2 วิธี คือ วิธี SOTP (Sum-of-the-part) ของ DCF (Discounted cash flow) โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และวิธี PE คำนวณด้วยวิธี SOTP ประเมินมูลค่าโครงการแต่ละโครงการ โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) อ้างอิงกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ (ประมาณการจากโครงการที COD อยู่ในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ใน pipeline รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 421.37 MW) โดยอิงกับ COE = 5.8% ซึ่งได้มาจาก risk free rate= 2.5%, ERP = 5.5% และ beta = 0.6 ซึ่งอิงกับค่าเฉลี่ยในอดีต 10 ปีของหุ้นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้วิธี PE ประเมินมูลค่าเหมาะสมของ ACE อีกทางหนึ่ง โดยอิงกับ PE ในอดีตของกลุ่มโรงไฟฟ้า และ earnings yield gap


*****************************

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ไม่ต้องแย่งขึ้นรถ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เทรดวันแรก ของเดือนมิถุนายน 2563 แสงสีเขียวเต็มตลาดหุ้นไทย สอดคล้องกับ ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น

ได้เวลาพลังงาน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เชื่อว่า สัปดาห์นี้ วันเวลา ของหุ้นกลุ่มพลังงาน น้ำมัน โรงกลั่น ปิโตร น่าจะได้รอบ ได้เวลา ขยับแข้ง ขยับขา

เฟส3 By : น้องสีธนญชัย

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราแกว่งตัวไปมา เขียวบ้างแดงบ้างนะขอรับ แต่ที่น้องสีเห็นก็คือเขียวมากกว่า ถือเป็นการต้อนรับ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้