Today’s NEWS FEED

เวทีความคิด

26 มิ.ย. 2562 คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

7,200

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 26 มิ.ย. 2562 คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย... ท่ามกลางความกังวลต่อประเด็น เสถียรภาพของระบบการเงิน

 

คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่ 4 ของปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ประเด็น เสถียรภาพของระบบการเงินเป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะยังคงให้น้า หนักในการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงนี้ ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กนง. น่าจะยังคงส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75%


ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมครั้งที่ 4 ของปี 2562 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้รวบรวมปัจจัยที่น่าสนใจที่คงจะมีผลต่อการตัดสินใจในการดา เนินนโยบายการเงินในช่วงนี้ ดังนี้

 

 

  • ปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินเป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะยังคงให้น้า หนักในการดา เนินนโยบายการเงินในช่วงนี้ โดยสถานการณ์การปรับเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีสัญญาณเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส 1/2562 และเป็ นการเร่งตัวขึ้น 3 ไตรมาสติดต่อกันขณะที่แนวโน้มของคุณภาพหนี้ เริ่มมีสัญญาณถดถอยลง


    ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินยังมีความระมัดระวังในการดาเนินนโยบายการเงิน และคงติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งความเปราะบางต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินคงรอติดตามประสิทธิผลของ Macro และ Micro prudential อาทิ การกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ตลอดจน มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ (Credit underwriting standards) ต่อการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย

 

 

 

  • มองไปข้างหน้า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ ตลอดจนการเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างใกล้ชิด ขณะที่น้ำหนักในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินคงขึ้นอยู่กับประเด็นเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวเป็นหลัก แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศที่ปรับสูงขึ้น นำมาสู่การปรับลดประมาณการมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลง แต่ในภาพรวมแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะยังสามารถเติบโตได้ในระดับใกล้เคียงกับศักยภาพ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ คงจะช่วยตอบโจทย์ในการรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจได้ดีกว่า ทาให้โจทย์หลักของการดาเนินนโยบายการเงินยังคงอยู่ที่ประเด็นน้าหนักของปัจจัยเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางของระบบการเงิน โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ ตลอดจน การเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างใกล้ชิด

 


ECONOMIC BRIEF


ปีที่ 25 ฉบับที่ 3805 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 26 มิ.ย. 2562 คาด กนง.
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย... ท่ามกลางความกังวลต่อประเด็น
เสถียรภาพของระบบการเงิน


2 ECONOMIC BRIEF


Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนีจั้ดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้น จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้ง นีผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้ง สิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อ ผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนีจึ้งไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทาง ธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ไม่ต้องแย่งขึ้นรถ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เทรดวันแรก ของเดือนมิถุนายน 2563 แสงสีเขียวเต็มตลาดหุ้นไทย สอดคล้องกับ ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น

ได้เวลาพลังงาน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เชื่อว่า สัปดาห์นี้ วันเวลา ของหุ้นกลุ่มพลังงาน น้ำมัน โรงกลั่น ปิโตร น่าจะได้รอบ ได้เวลา ขยับแข้ง ขยับขา

เฟส3 By : น้องสีธนญชัย

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราแกว่งตัวไปมา เขียวบ้างแดงบ้างนะขอรับ แต่ที่น้องสีเห็นก็คือเขียวมากกว่า ถือเป็นการต้อนรับ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้