Today’s NEWS FEED

News Feed

BCPG-GTV ลงนามซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมไม่เกิน 477.07 ลบ.แล้ว

1,064

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(16 พฤศจิกายน 2566)-------บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)BCPG เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมไม่เกิน 477.07 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริษัทย่อยที่จะ จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว จากบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) (“GTV”) (“ผู้ขาย”) นั้น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ GTV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ทางรอด By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ อัพเดทข่าวการเมือง ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้กกต. ในฐานะผู้ร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกล ....

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้