Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: CKP โค้ง3 กำไรทำนิวไฮ ขายไฟฯกระฉูด / GUNKUL ส่งซิกQ4นี้ มีข่าวดี-9เดือนโกยกำไร 1,721.49 ลบ.

3,111

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11พฤศจิกายน 2564)---------นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของกลุ่ม CKPower ในไตรมาสที่ 3/2564 และช่วง 9 เดือนของปี 2564 สามารถสร้างกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ เพราะปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของทั้ง NN2 และ XPCL เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้

 

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของ CKPower ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยใน ไตรมาสที่ 3/2564 CKPower มีรายได้รวม 2,508.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 377.9 ล้านบาท หรือ 17.7% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สูงถึง 1,234.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403.6 ล้านบาท หรือ 48.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ โดยการเติบโตของผลการดำเนินงานมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 (NN2) จำนวน 998.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และที่สำคัญบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 49.8% โดยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้มีรายได้ 4,799 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากการทยอยชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ XPCL มีกำไรสุทธิสูงถึง 2,366 ล้านบาท อีกทั้ง CKPower ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL เป็น 42.5% ตั้งแต่ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 ทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก XPCL มากขึ้นอีกด้วย

 

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2564 CKPower มีรายได้รวม 6,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,180.8 ล้านบาท หรือ 20.6% และมีกำไรสุทธิ 2,056.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,659.6 ล้านบาท หรือ 418.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ เช่นกัน โดยมีปัจจัยมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น 77.8% และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 479.1% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน XPCL เช่นเดียวกัน

 

ในส่วนของภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของไทย ในปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้าในไทยมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่ CKPower มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่

 

“ปัจจุบัน CKPower มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในสัดส่วน 89% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม ทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะคงสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608” นายธนวัฒน์ กล่าว

 

นอกจากนี้ จากการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ CKPower ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำคะแนนประเมิน CG score ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผ่านการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ CKPower ที่สะท้อนถึงแนวทางที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอดคือ การให้ความสำคัญในประเด็นด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) พร้อมทั้งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน นายธนวัฒน์ กล่าว

 

 

 


บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) โชว์ฟอร์มเจ๋งผลงานงวด 9 เดือน กำไรพุ่งสูงถึง 1,721.49 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมแตะระดับ 6,977.47 ล้านบาท เหตุทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแดดและลม บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย”แย้มโค้งสุดท้ายผลงานส่งสัญญาณบวก เตรียมรับข่าวดีทิ้งทวนส่งท้ายปี ต่อยอดงานในมือพุ่ง

 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวด 9 เดือน(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,721.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.91 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม เท่ากับ 6,977.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.32% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 6,819.09 ล้านบาท

 


สาเหตุที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มาจากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 3,478.63 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1,891.02 ล้านบาท,รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 1,587.61 ล้านบาท ขณะที่ส่วนงานก่อสร้างและบริการมีรายได้จำนวน 1,111.77 ล้านบาท

 


ส่วนแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสได้รับงานโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยังมีข่าวดีให้ลุ้นจากการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) โดยผ่านบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อีก 4-5 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งบนดินและใต้ดิน ซึ่งมีโอกาสได้งานไม่น้อยกว่า 25% จากมูลค่างานที่ร่วมประมูลกว่า 5,000 ล้านบาท อีกทั้งยังรอรับรู้รายได้จากงาน EPC ในมือ (Backlog) ประมาณ 7,500-10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า

 


นอกจากนี้มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทในปีนี้ โดยคาดว่าจะได้งานประมาณ 15-20 % ซึ่งจะหนุนรายได้ปีนี้เติบโตได้ตามแผน

 


ดร.สมบูรณ์ กล่าวต่อถึงความคืบหน้าในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชงและกัญชาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ส่วนการลงทุนร่วมกับบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG) ช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการเจรจาเรื่องการปลูกและส่งขายช่อดอกแห้งให้กับองค์การเภสัชกรรมเพิ่ม และยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ อีกทั้งยังออกผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอีกหลายชนิดและอยู่ระหว่างขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่มอีกหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทฯ และ THCG ได้ร่วมออกบูธในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน ที่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และในวันที่ 17-20 พฤศจิกายนนี้จะร่วมออกบูธ ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาทั้งรูปแบบอาหาร เครื่องดื่ม และเวชสำอางไปให้เลือกชิม ช้อป

 

“บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานและเทคโนโลยี ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร อีกทั้งยังขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจกัญชา – กัญชง เพราะเล็งเห็นถึงผลตอบแทนที่ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว กอปรกับบริษัทฯ มีความพร้อมและข้อดีในการลงทุนสำหรับโครงการนี้หลายด้าน จึงน่าจะส่งผลบวกต่อภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งหากดูผลประกอบการย้อนหลังของ GUNKUL ที่ผ่านมารายได้และกำไรถือว่าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ส่วนปีนี้เชื่อว่ารายได้และกำไรที่มาจากธุรกิจหลักได้กลับมาสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดังนั้นจึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ ” ดร.สมบูรณ์กล่าว

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้