Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews:GUNKULเฮ!! ได้ไฟเขียว นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสหรัฐฯ

2,421

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8ตุลาคม 2564)------ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย บิ๊ก GUNKUL เผย อ.ย. ไฟเขียว นำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชง จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวข้อง ตามแผนธุรกิจ่อไปดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยาไปแล้วนั้น

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในปัจจุบันทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาอนุมัติ ใบอนุญาตนําเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ กท 39/2564 (น) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตนําเข้าคือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปแผนธุรกิจกัญชงที่ ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ต่อไป

 


GUNKULควักเงินไม่เกิน 250 ลบ.
ซื้อหุ้น50% ในธุรกิจปลูกกัญชง,กัญชา


ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนและมอบอํานาจให้กับคณะกรรมการบริหารไปดําเนินการโดยให้ บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จํากัด (“GKHG") (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50และเข้าเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จํากัด (“THCG") เพื่อดําเนินธุรกิจการปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อการจําหน่าย รวมถึงการผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชง และกัญชา (“โครงการฯ”)โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 250,000,000 บาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นรายเดิมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จํากัด ดำเนินธุรกิจ ลงทุนในสินทรัพย์และให้คําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจการปลูกกัญชา กัญชง จําหน่ายกัญชากัญชง รวมถึงการผลิตและจําหน่ายสินค้าที่ได้จากกัญชง และกัญชา และการเป็นคู่สัญญา กับทางภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงการที่มีใบอนุญาตและดําเนินการอยู่ได้แก่ โครงการ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ ครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุน

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 และเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิ์ของ THCG เพื่อวัตถุประสงค์ ในการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับกัญชง กัญชา โดยเป็นการดําเนินธุรกิจการปลูก จําหน่ายกัญชง และกัญชา รวมถึงการ ผลิต และจําหน่ายสินค้าที่ได้จากกัญชง และกัญชา เป็นการส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านสินทรัพย์และ ผลประกอบการ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวถือเป็น New S Curve ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อก้าวสู่ การเป็นผู้นําด้านธุรกิจกัญชง - กัญชาตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านแผนการลงทุนในกิจการดูแล ส่งเสริมด้านสุขภาพ อีกทั้งเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ําไม่ว่าผลิตภัณฑ์ ด้านอาหารและยา รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าวนับตั้งแต่การเข้าลงทุน โดยคํานึงถึง ผลตอบแทนการเข้าลงทุนตามเกณฑ์นโยบายของบริษัทฯ

 

กูรูโนมูระฯคาดโค้ง3
GUNKULกำไรโต300%

บทวิเคราะห์ บล.โนมูระพัฒนสิน เปิดเผยว่า หุ้นGUNKUL คาดกำไรเบื้องต้น 3Q21F เติบโตโดดเด่น +300%y-y ที่ราว 800 ลบ. จากลมที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็น high season โดยคาดกำไรปกติปี 21F โตสูง +54%y-y ที่ 2,202 ลบ. จากลมที่ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า solar farm 2 ที่เวียดนาม 100 MW (ซื้อใน 4Q20) ส่วนธุรกิจ EPC คาดทยอยรับรู้รายได้ราว 2,500 – 3,000 ลบ. จาก backlog ในมือที่เกือบ 1 หมื่น ลบ. ด้านธุรกิจกัญชงบริษัทกำลังอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตเพาะปลูก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มปลูกได้ใน 4Q21F และเริ่มรับรู้รายได้ใน 1H22F

• Valuation: ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายบน PER22F ที่ 17 เท่า และมี div yield 2-3% ต่อปี

• Catalyst: คาดกำไร 3Q21F เด่นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ลมแรง + คาดธุรกิจกัญชงเห็นความคืบหน้าเร็วๆนี้ (ใบอนุญาต + เริ่มปลูก) + มีโอกาสสูงในการคว้าโครงการ solar ใหม่ๆในเวียดนาม


----จบ----

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้