Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ.... โฉมใหม่ ก้าวใหม่..GUNKUL

6,959

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 28 พฤษภาคม 2561)  บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GUNKUL เป็นบริษัทของคนไทยโดย คุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ และทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จนวันนี้ ได้ก่อตั้งมา 36 ปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีไปต่อไปอย่างมั่นคง จึงได้มีการจัดงาน “36 Years of Trust” Why we change? เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัท ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy,We Care”

จากก้าวแรกกับธุรกิจแบบซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1,000,000 บาท จนขยายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2552 แต่ละก้าวที่เกิดขึ้น ล้วนมีที่มาที่ไป ผ่านกระบวนการคิดและลองผิด ลองถูกอย่างไม่กลัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

จนกระทั่งวันนี้ วันที่ “GUNKUL” เติบโตจนมีทุนจดทะเบียนร่วม 1,854 ล้านบาท มีบริษัทย่อยจำนวน 43 บริษัท และบริษัทร่วมอีก จำนวน 13 บริษัท และที่ผ่านมาการเติบโตของ “GUNKUL” เฉลี่ยอยู่ที่ 20 เท่า ภายในระยะเวลา 8 ปี ซึ่งเฉลี่ยแล้ว เติบโตปีละ 250% อีกทั้ง จากการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ทำให้ “GUNKUL” มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 509 เมกะวัตต์ เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรวมที่ได้รับอนุญาต

ธุรกิจของ “GUNKUL” ปัจจุบันมีทั้งผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร การก่อสร้าง ติดตั้งระบบ การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การดำเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงามลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง (Self-Consumption)

ตอนนี้ GUNKUL ให้น้ำหนัก โครงการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตั้งบนภาคพื้นดิน (Solar Ground) ภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนด้านภาคประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยปีนี้บริษัท มุ่งเน้นลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้าบนหลังคา ให้กับภาคเอกชนแบบให้ส่วนลดและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบระยะยาว (Private PPA) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการขยายตัวสำหรับ Solar Rooftop ภาคเอกชนในปีนี้ประมาณ 50 - 100 เมกะวัตต์

และในวันที่ 29 มิถุนายน 61 นี้ กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “GROOF” พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ที่จะสร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงานที่ทุกๆ คนสามารถจับต้องได้พร้อมที่จะเปิดกว้างเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะร่วมสร้างฝันและทำธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง เพราะ GUNKUL “Not Only the Energy, We Care”

ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “GROOF” 28 มิถุนายน 61 จะเป็นวันประชุม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะมีวาระสำคัญ นั่นคือ การลงมติให้บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว รวม 10,000,000 หุ้น จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน(ผู้ขาย) เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแบบเหนือดินเคเบิ้ลใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า ซึ่งรายการดังกล่าวได้กำหนดมูลค่าในการจ่ายชำระราคาจากการเข้าทำรายการ จำนวน 650 ล้านบาท หากอนุมัติฯไตรมาส 3 ปีนี้ คงสำเร็จ

“การลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืองานก่อสร้างจากรัฐบาล ซึ่งกรอบระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทจึงมองว่าเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงาน โดยบริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและมั่นคงต่อไปในอนาคต” นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) กล่าว

เรียกว่า ทำให้โครงสร้างรายได้ของ GUNKUL มีความแข็งแกร่งแบบครบวงจรมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันเป้าหมายของ “GUNKUL” มุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิตไปสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1,000 วันนับจากวันนี้ และอีกเป้าหมายที่สำคัญ คือ การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง พม่า ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย และกำลังขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวม 207 เมกะวัตต์ โดย 2 โครงการแรกซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Sendai และ Kimitsu มีกำลังการผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ คาดเปิดดำเนินการในไตรมาส 4/61 ส่วนอีก 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Utsunomiya และ Iwakuni มีกำลังการผลิตรวม 142 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าอีก 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ คาดปิดโปรเจ็คไฟแนนซ์ไม่เกินเดือน กันยายนนี้จากนั้นเริ่มก่อสร้าง อีกทั้งยังมีแผนจะลงทุนอีก 10 เมกะวัตต์คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ รวมถึงพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริง พร้อมๆ กับการพัฒนา “คน” ที่ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นคนเก่งที่มีศักยภาพ เน้นการทำงานที่คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

ดังนั้นอนาคตแบบนี้ อย่าได้แปลกใจ บอร์ด GUNKUL ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ ราคาหุ้นต่ำกว่า3 บาท จนทะลุ 3 บาท...เมื่อราคาต่ำกว่าพื้นฐาน แบบผิดธรรมชาติ Treasury Stock ก็ทำงาน........


By : ศิลปินหุ้น

คำค้นหา
  GUNKUL  

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BCH เด่นที่กำไร 6 เซียนหุ้น ลั่นไกซื้อ

6 เซียนหุ้น ใจตรงกัน เชียร์ซื้อ BCH เล็งเริ่มเห็นผลงาน Q1/62 กลับมาเติบโตทั้ง y-y และ q-q - ชี้เด่นสุดในกลุ่มรพ.....

คงดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ชมท้องทุ่ง ดอกเบี้ย แล้ว ตอนนี้ ก็มีความอุ่นใจ ด้วยพี่เบิ้ม เฟด ประกาศคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

WHA GROUP พบนักวิเคราะห์ โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจปี 2561

WHA GROUP พบนักวิเคราะห์ โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจปี 2561

มัลติมีเดีย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้