Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : เปิดอาณาจักร บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

6,412

อีกไม่นาน หุ้นไอพีโอ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) PIN จะโลดแล่นในตลาดหุ้นทุนไทย....
เรามาทำความรู้จักกับ ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค กัน.......


‘ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค’ หรือ PIN ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,160 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 870 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 870 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท


PIN บริษัทฯ ดำเนินกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ประเภทเขตอุตสาหกรรมทั่วไป พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม โดยเป็นการบริหารและดำเนินงานโดยบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (“นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน”) การพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทพื้นที่โลจิสติกส์ (Logistics park) ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้า เพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม


ปัจจุบัน PIN ถือเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้วันนี้ PIN มีโครงการเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 โครงการ พื้นที่รวมกันมากกว่า 7,500 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง ที่เป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งถือจุดยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของประเทศไทย

 

 

 

อาณาจักร ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ประกอบด้วย


1. โครงการปิ่นทองแลนด์ (“ปิ่นทองแลนด์” หรือ “PL”) พื้นที่209 ไร่ 1 งาน 51.6 ตารางวา เป็น Logistics Park
2. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1” หรือ “PIN1”) พื้นที่ 1354 ไร่ 94.3 ตารางวา
3. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2” หรือ “PIN2”) พื้นที่ 1,021 ไร่ 2 งาน 00.1 ตารางวา
4. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3” หรือ “PIN3”) พื้นที่ 1,547 ไร่ 1 งาน 72.6 ตารางวา
5. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4” หรือ “PIN4”) พื้นที่ 654 ไร่ 1 งาน 17.6 ตารางวา
6. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5” หรือ “PIN5”) พื้นที่ 1,450 ไร่ 3 งาน 70.1 ตารางวา

 


นอกจากนี้ PIN ยังลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ PPF อีกด้วย PIN ระดมทุนในจังหวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวรับพื้นที่ EEC บูม

 


ด้วยแผนกลุทธ์สร้างการเติบโตในระยะยาวที่ต้องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ทำให้ PIN ใช้ช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 290 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนำไปใช้ขยายธุรกิจในโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ ขนาดพื้นที่ 327 ไร่ โดยจะพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ประกอบด้วย เขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตทั่วไป (General Zone) แบ่งเป็น 1. พื้นที่ประมาณ 80 ไร่ จะจัดสรรสำหรับก่อสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้าให้เช่าพื้นที่รวมประมาณ 100,000 ตารางเมตร และ 2. ให้เช่าที่ดินเปล่าในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างอาคารคลังสินค้า โดยจัดสรรพื้นที่รองรับลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 223 ไร่ คาดเริ่มพัฒนาโครงการเฟสแรกได้ประมาณต้นปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการโครงการ Logistics Park เฟสแรก ประมาณไตรมาส 3 ปี 2565

 

 

นอกจากนี้ จะเปิดขายพื้นที่ในโครงการเปิดขายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 (“นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6” หรือ “PIN6”) พื้นที่ 1,322 ไร่ 1 งาน 59.8 ตารางวา ที่จังหวัดระยอง ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยย้ำจุดเด่นด้านการออกแบบผังโครงการที่ออกแบบภายใต้แนวคิด นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ ECO Industrial Town รองรับเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ หรือ S-Curve ซึ่งเป็นจังหวะเหมาะกับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาชมโครงการเลือกซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก ไม่เพียงเท่านี้ PIN ต้องการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอัฉริยะ หรือ SMART CITY โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพ

 

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 (PIN6) และโครงการ Logistic Park กำลังจะเป็น Key Growth Driver ให้แก่ PIN หลังจากที่เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวะเหมาะกับนโยบายรัฐบาลที่เตรียมเปิดประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพื่อชมโครงการ หรือซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิต ทำให้ PIN เติบโตอย่างมั่นคงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้”

 

 

 

***ปั้น Recurring Income สร้างการเติบโตยั่งยืน***ขณะที่รายได้จากการขายและการบริการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) อยู่ที่ 888.98 ล้านบาท 789.28 ล้านบาท และ 1,062.85 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 216.43 ล้านบาท 223.70 ล้านบาท และ 403.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีปัจจัยมาจากการขายที่ดินที่พัฒนาในโครงการ PIN3, PIN4 และ PIN5 และยังสามารถเพิ่มสัดส่วนของรายได้ประจำและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ซึ่งมาจากรายได้การให้เช่าและให้บริการเพิ่มขึ้นรวมถึงบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ

 


ส่วนครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2564) PIN ยังเติบโตสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีรายได้การขายที่ดิน 205.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เป็นผลมาจากการปรับวิธีเสนอขายสินค้าที่ดินและการการจัดประชุมและให้ข้อมูลโครงการผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเข้ามาดูพื้นที่หรือทำสัญญาได้ ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 99.31 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 79 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มธุรกิจรายได้ประจำและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ที่มาจากรายได้การให้เช่าและบริการ ซึ่งมาค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานและคลังสินค้า และค่าส่วนกลางในระบบสาธารณูปโภค ที่มีทิศทางเติบโตขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ

 

 

 

***เส้นทางปันผลของ PIN***


ขณะเดียวกัน PIN ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.052 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45.24 ล้านบาท, ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113.10 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 104.40 ล้านบาท,ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 174.00 ล้านบาท

 

หุ้นไอพีโอของ ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวชัดเจนหลังโควิด-19 และด้วยนโยบายดึงนักลงทุนต่างชาติกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาปักฐานในไทย จึงทำให้ PIN จะเป็นหุ้นอีกตัวที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีตามการเติบโตเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้