Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 19 เม.ย. 67

275

ข้อมูลประจำวันที่ 19 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/04/2567 50,000 4.82 ซื้อ  
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/04/2567 50,000 4.87 ขาย  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/03/2567 68,745
Revoked by Reporter
2.31 ซื้อ  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/03/2567 68,745
Revoked by Reporter
2.31 ซื้อ  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/04/2567 100,000 2.84 ซื้อ  
ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG) นาย สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/04/2567 117,500 1.99 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/04/2567 600 2.66 ซื้อ  
 
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้