Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

1,389

HotNews : CHAYO  เคาะย้ายเข้า SET

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (25 กันยายน 2563) บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

 

 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CHAYO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

 

 

อนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 2/2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 121.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.10% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 49.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.52% สาเหตุการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 44.45 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งได้แก่รายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อและรายได้จากการขายจำนวน 1.79 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาทตามลำดับ

 

 

รายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 231.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.93% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 86.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.80% โดยการเพิ่มขึ้นของกำไรเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย

 

 

ขณะที่นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยถึงแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2563 คาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย ในไตรมาส 3/2563 และไตรมาส 4/2563 จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงที่ทางสถาบันการเงินเร่งทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมามากขึ้น รวมทั้ง การขายหนี้มีหลักประกันผ่านกรมบังคับคดีด้วยตนเอง โดยในปีนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ล้านบาท วางงบลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากมีโอกาสอำนวย บริษัทจะซื้อให้ได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทที่วางไว้ โดยปัจจุบัน CHAYO อยู่ระหว่างการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 800-1,200 ล้านบาท เพราะมองว่าโอกาสประมูลซื้อหนี้ในช่วงปลายปีนี้ ยังมีเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทใช้เงินลงทุนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไปแล้วประมาณ 90 ล้านบาท

 

 

สำหรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพใหม่เข้ามาเพิ่มในปีนี้ คาดว่าจะส่งผลให้มูลหนี้คงค้างภายในปลายปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท จากปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลหนี้คงค้างอยู่ในพอร์ตมูลค่าราว 51,233 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 36,105 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกัน 15,128 ล้านบาท

 

 

ขณะที่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ ปรับลดเป้าจาก 200 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท เพราะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) และผลักดันธุรกิจสินค้าออนไลน์ ขายของผ่าน call center ที่เริ่มมีผลงานเข้ามาแล้วโดย 555.shopping ขายผ่าน TV ช่อง 49 และ 97 ของ KU.Band โดย ดร.เอ้ นนทวัชร์ สร้างโอกาสในการขายผ่านช่องทางพันธมิตรล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 

ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้ง เสนอการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด รวม 0.0277777 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราปันผล 0.0250000 บาทต่อหุ้น และ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0027777 บาทต่อหุ้น

 

 


บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 5.0x (คิดเป็น 2021E PER ที่ 30x เทียบเท่า +1.25SD above 3-yr average PER) เรามีมุมมองเป็นกลางต่อ Opportunity day วานนี้ (17 ส.ค.) โดยเป้าหมายต่างๆยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิมที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ เช่น 1) โอกาสที่บริษัทจะสามารถซื้อหนี้เสียมาบริหารเพิ่มขึ้นใน 2H20E, 2) เตรียมออกหุ้นกู้ประมาณ 300-800 ล้านบาทใน 4Q20 เพื่อใช้ซื้อหนี้เสียที่สถาบันการเงินจะเริ่มขายออกมามากขึ้นจากผลกระทบ COVID-19, 3) ผลการดำเนินงาน 2H20E จะดีขึ้น จากสถานการณ์ที่กรมบังคับคดีกลับมาเป็นปกติตั้งแต่เดือน มิ.ย. (ปิดช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.) ดังนั้นเรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2020E ที่ 165 ล้านบาท (+48% YoY) และปี 2021E ที่ 223 ล้านบาท (+35% YoY)

 

 

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น และ outperform SET +14%/+27% ในช่วง 1 และ 3 เดือน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะขยายตัวสูงตามขนาดกองหนี้ที่บริษัทซื้อมาบริหารอย่างต่อเนื่อง และเราประเมินว่าบริษัทมีโอกาสในการซื้อหนี้เสียมาบริหารในอนาคตที่สูง เนื่องจากในช่วงนี้สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะขายสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นหนี้เสียหลักที่บริษัทได้ซื้อเข้ามาบริหารในช่วงที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 62% ของมูลหนี้รวมที่ซื้อสะสมตั้งแต่ปี 2018

 

 

Event: Opportunity day


บริษัทคาดซื้อหนี้มาบริหารใน 2H20E สูงพร้อมออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อรองรับ เรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน Opportunity day วานนี้ (17 ส.ค.) โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

1) บริษัทยังคงเป้าการซื้อหนี้เสียมาบริหารปี 2020E ที่ 1.0 พันล้านบาท คิดเป็นมูลหนี้เสีย 1.0 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น Secured:Unsecured ที่ 70:30 (1H20 บริษัทซื้อหนี้ Secured มาบริหารแล้วมูลหนี้ 550 ล้านบาทที่ต้นทุน 88 ล้านบาท) และบริษัทคาดว่า 2H20E จะมีหนี้เสียออกมาขายในระบบสูง โดยประเมินว่ามีหนี้เสียในระบบออกมาขายในปี 2020E ประมาณ 2.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.3 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีหนี้เสียออกมาเสนอขายในระบบที่ 1.0 แสนล้านบาท YTD


2) บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการซื้อหนี้มาบริหาร โดยคาด 4Q20E จะออกหุ้นกู้ประมาณ 300-800 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับวงเงินที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิ Warrant


3) บริษัทมองว่าผลการดำเนินงานใน 2H20E จะดีขึ้น จากสถานการณ์ที่กรมบังคับคดีกลับมาเป็นปกติตั้งแต่เดือน มิ.ย. (กรมบังคับคดีปิดช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.)


4) บริษัทประเมินว่าการควบคุมดอกเบี้ยรายย่อยของ ธปท. จะไม่กระทบบริษัทอย่างมีนัย เนื่องจากสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ที่ปัจจุบันคิดดอกเบี้ยมากกว่า 24% คิดเป็นมูลหนี้ที่ต่ำกว่า1 ล้านบาท

 

 

คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2020E/21E ขยายตัว +48%/+35% เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2020E ที่ 165 ล้านบาท (+48%) และปี 2021E ที่ 223 ล้านบาท (+35%) จาก 1) ขนาดหนี้เสียที่บริษัทบริหารใหญ่ขึ้นคิดเป็น 2018-2020E CAGR +86% และ 2) ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ที่ระดับ 0.5%

 

 

ทั้งนี้เราประเมินว่าบริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังประกาศจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (XD 6 ต.ค.) ที่ทำให้ 2020E IBD/E ปรับตัวลงเป็น 1.10x (จากเดิม 1.12x และยังต่ำกว่า covenant ที่ IBD/E 1.7x) ด้านผลการดำเนินงาน 2H20E เราคาดว่าผลการดำเนินงาน และกระแสดเงินสดจะกลับมาดีขึ้น จากสถานการณ์ที่กรมบังคับคดีกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติตั้งแต่ มิ.ย., ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้ได้รับงานเพิ่มขึ้นจากงานที่ลดลงในช่วงปิดเมือง และมี upside จากการขายทรัพย์ NPA ที่มากกว่าคาด และค่าใช้จ่ายสำรองฯที่ลดลงภายหลังบริษัทได้ตั้งสำรองฯกองหนี้เสีย unsecured เกือบ 100%

 

 

ราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท อิง 2021E PBV 5.0x ด้วยวิธี Gordon growth model ที่ 5-yr ROE 21% และ terminal growth 5.0% หรือคิดเป็น 2021E PER ที่ 30.1x (+1.25SD above 3-yr average PER) และ 2021E PEG 0.9x (2020E-2022E EPS CAGR +34% YoY) เราประเมินว่าผลการดำเนินงานในระยะยาวจะได้รับแรงหนุนจากอุปทานหนี้เสียในอุตสาหกรรมที่จะขายออกมาสูง และต่อเนื่อง รวมทั้งแนวโน้มต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ และ IBD/E ที่ต่ำทำให้บริษัทยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะกู้เงินมาใช้ในการซื้อหนี้มาบริหารได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เจาะกลุ่มแบงก์ กำไร Q3/63 ดิ่งเหว 44.85% โบรกฯ คาดโค้งสุดท้ายทรุดต่อ

พึ่งผ่านไปสดๆร้อนๆกับการผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่...

SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

หุ้นดีใจ หลัง ยกเลิก สถานการณ์ฉุกเฉิน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นไทยดีใจ หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้