Hoon Inside E-magazine - GULF - SK - TMI (SpecialHooninside-1164-25-9-2563)

Please, wait a few minute.

GULF ปิดดีลซื้อหุ้น 50% ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเยอรมนี / SK เคาะราคา IPO ที่ 0.80 บ/หุ้น / TMI เปิดฉากลุยโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ