Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด SPC อนุมัติ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่ บ.ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) ระยะเวลา 3 ปี

173

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (14 มีนาคม 2562)---นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 14 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติการต่อสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน 9 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc. ระยะเวลาการค้ำประกัน 3 ปี (เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2565)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาสคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไททย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KTC โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 8% / 3 ธุรกิจใหม่ จ่อรับรู้กำไรในอีก 18-24 เดือน

KTC เปิดผลงาน 9 เดือนแรก กำไรสุทธิโต 8% อยู่ที่ 4,205 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดลูกหนี้รวมขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ..

วันที่2 By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันที่2 ของการเปิดอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้