Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 8 มี.ค. 2562

533

ข้อมูลประจำวันที่ 8 มี.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 400 326.00 ซื้อ Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นางสาว วราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2562 22,000 13.60 ขาย Link
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 1,074,200 8.15 ซื้อ Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2562 120,000 7.40 ขาย Link
ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBSP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 13,000 13.99 ซื้อ Link
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 200 157.50 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 93,800 3.02 ซื้อ Link
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 200,000 0.81 ซื้อ Link
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2562 250,000 0.81 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 282,200 31.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 181,000 31.75 ซื้อ Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 350,000 3.61 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 07/03/2562 1,000,000 0.37 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 1,000,000 0.37 ซื้อ Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล) หุ้นสามัญ 08/03/2562 800,000 10.60 ขาย Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 5,100 60.15 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 300,000 0.62 ซื้อ Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 18,700 3.36 ซื้อ Link
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/03/2562 500,000 7.40 ซื้อ Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย วิทูร สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/03/2562 100,000 18.30 ซื้อ Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย นิธิศ โสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2562 10,000 6.45 ขาย Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 9,500 7.58 ซื้อ Link
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD) นาย เปรมชัย กรรณสูต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/03/2562 2,770,200 2.26 ขาย Link
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC) นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2562 58,600 3.25 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/03/2562 3,031 7.34 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว จีระนัย พรหมทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2562 776 7.34 ซื้อ Link

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้