Today’s NEWS FEED

News Feed

NC ตั้ง พิภพ โชควัฒนา นั่ง ประธานกรรมการบริหาร มีผล 8 มี.ค. 62

173

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 มีนาคม 2562)---------บริษัท นิวซิตี้(กรุงเทพฯ)จำกัด (มหาชน) NC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี้(กรุงเทพฯ)จำกัด (มหาชน) NC คร้ังที่2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม2562 ได้มีมติแต่งต้งันายพิภพ โชควัฒนา เข้าดำรงตำ แหน่งประธานกรรมการบริหารแทน นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและให้มีผลต้งัแต่วันที่8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปโดยนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ยังคงดำรงตำ แหน่งประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้