Today’s NEWS FEED

News Feed

PEรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีฟ้องเรียกค่างาน จึงจะกำหนดแนวทางแก้ไข กรณีถูกแขวนป้ายC

231

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5มีนาคม2562)-----นางเพ็ญศรี เดชติ้งเอง กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)PE เปิดเผยว่า  ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” สืบเนื่อง จากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 น้อยกว่าร้อย ละ 50 ของทุนชําระแล้ว บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” มาจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคํา พิพากษาให้บริษัทชําระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี - เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจํานวน 251,699,348.81 บาท ("คดีภาษีอากร")

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินค่างานให้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ("คดีฟ้องเรียกค่างาน")

คดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ต่อศาล อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 แต่ผลของคําพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข ปัญหาของบริษัท

การที่คดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด ทําให้บริษัทต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีนี้ก่อน จึงจะกําหนด แนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ได้

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ระมัดระวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมหน้ากากอนามัย ไต่กิ่งมะม่วง อย่างสุขุม ระมัดระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-1

รีบาวด์ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

รีบาวด์‼️ดชนีตลาดปิดที่ 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทางกับ

HotNews : TQM ปูพรหม 6 ปี (64-69) รายได้ทะยานสู่ 5 หมื่นลบ. ลุยจับมือพาร์ทเนอร์ เจาะตลาด CLMV

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TQM เปิดเผยว่า...

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้