Today’s NEWS FEED

News Feed

OISHI แจงไตรมาส1/61-62 กำไรโตเกือบ10% มาจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและการควบคุมประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่ดี

287

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13กุมภาพันธ์ 2562)---นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) OISHI เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 1/2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 


รายได้ในไตรมาสที่ 1/2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 208ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้ 


ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2561-2562 มีรายได้จํานวน 1,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% หรือ 76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ได้แก่ ชาเขียวพร้ อมดื่มโออิชิ น้ำผึ้งมะนาวจืด และ ชาเชียวโออิชิ โกลด์ ซึ่งเป็นชาเขียวพรีเมี่ยม ในขณะที่ตลาดชาเขียวโดยรวมยังคงชะลอตัวน้อยลงจากปี ที่แล้ว แต่บริษัทยังคงเป็นผู้นําในตลาดชาพร้อมดื่ม ในส่วนของการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศเติบต่ออย่างต่อเนื่อง


ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีรายได้ เป็ นจํานวน 1,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาทหรือคิดเป็น 8.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายสาขาใหม่ และการเติบโตของร้านอาหารที่ให้บริการปัจจุบัน

ต้นทุนขาย


ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 2,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.8%เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม


ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว


ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย เนื่องจากการขยายตัวของสาขาเพิ่มขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการขาย


บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% หรือ 51 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนด้านการโฆษณาในตราสินค้า สําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาดชาพร้อมดื่ม


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร


บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เป็นจํานวน 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 12 ล้านบาท หรือ 2.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ

 

เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ทําประกันภัยซึ่งครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดทั้งในส่วนความเสียหายของสินทรัพย์และในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก และบริษัทได้รับรู้ การชดเชยความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักเป็นจํานวน 47 ล้านบาทและในส่วนของสายการผลิต UHT ดังกล่าวในเริ่มกลับมาผลิตเป็นปกติแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม 2561


กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 326 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้ านบาท หรือ 9.9% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและการควบคุมประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่ดี

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้