Today’s NEWS FEED

News Feed

OISHI แจงไตรมาส1/61-62 กำไรโตเกือบ10% มาจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและการควบคุมประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่ดี

304

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13กุมภาพันธ์ 2562)---นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) OISHI เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 1/2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 


รายได้ในไตรมาสที่ 1/2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 208ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้ 


ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2561-2562 มีรายได้จํานวน 1,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% หรือ 76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ได้แก่ ชาเขียวพร้ อมดื่มโออิชิ น้ำผึ้งมะนาวจืด และ ชาเชียวโออิชิ โกลด์ ซึ่งเป็นชาเขียวพรีเมี่ยม ในขณะที่ตลาดชาเขียวโดยรวมยังคงชะลอตัวน้อยลงจากปี ที่แล้ว แต่บริษัทยังคงเป็นผู้นําในตลาดชาพร้อมดื่ม ในส่วนของการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศเติบต่ออย่างต่อเนื่อง


ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีรายได้ เป็ นจํานวน 1,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาทหรือคิดเป็น 8.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายสาขาใหม่ และการเติบโตของร้านอาหารที่ให้บริการปัจจุบัน

ต้นทุนขาย


ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 2,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.8%เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม


ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว


ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย เนื่องจากการขยายตัวของสาขาเพิ่มขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการขาย


บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% หรือ 51 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนด้านการโฆษณาในตราสินค้า สําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาดชาพร้อมดื่ม


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร


บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เป็นจํานวน 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 12 ล้านบาท หรือ 2.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ

 

เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ทําประกันภัยซึ่งครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดทั้งในส่วนความเสียหายของสินทรัพย์และในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก และบริษัทได้รับรู้ การชดเชยความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักเป็นจํานวน 47 ล้านบาทและในส่วนของสายการผลิต UHT ดังกล่าวในเริ่มกลับมาผลิตเป็นปกติแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม 2561


กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2561-2562 เท่ากับ 326 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้ านบาท หรือ 9.9% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและการควบคุมประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่ดี

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข้มสวมสิทธิ์

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข

HotNews : ACG ไม่หวั่น ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ หยุด!! 10 สาขาเปิดบริการ - รถส่งมอบพร้อม

ACG ลั่นโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 แห่ง เปิดบริการ-มีรถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ฟื้นตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัว สอดคล้องกับหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับข่าว รัฐสภายุโรป

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้