Today’s NEWS FEED

News Feed

แก้ไขOISHIเผยQ1/61สิ้นสุด31ธ.ค.มีกำไร327ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร298ลบ.

183

หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์
OISHI
แหล่งข่าว
OISHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
         บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                  (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2561     2560
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         327,650   298,214
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           1.75     1.59
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2561     2560
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          44,694    37,553
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.24     0.20
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เสื้อแดงหุ้นเขียว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมชุดแดง เสื้อแดง กางเกงแดง...แดงหมด ไต่กิ่งมะม่วง วันตรุษจีน วันนี้ วันไหว้ ขอให้หุ้นไทยเขียวสดใส สวนกระแสตล

HotNews : PSTC แจกข่าวดีรับตรุษจีน คว้างานโครงการผลิตภัณฑ์พลังงาน มูลค่า 250 ลบ. จาก PTT

PSTC ประเดิมศักราชใหม่คว้างาน"โครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงาน"จากปตท.รายแรก มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อย....

ก่อนตรุษจีน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ใช้ลูกแก้ววิเศษ มองดู SET ยังแกว่งตัวแบบวนเวียนไปมา ขณะที่บางตลาดในเอเชียเริ่มหยุดทำการบ้างแล้วเนื่องในวั

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้