Today’s NEWS FEED

News Feed

ASN ตั้ง กษิภัท ธนิตธนาคุณ นั่งแท่น กรรมการ - กรรมการอิสระ มีผล 9 ม.ค. 62

678

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10 มกราคม 2562)---นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งนายกษิภัท ธนิตธนาคุณ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัท แทนนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวพัชรินทร์ ธรรมแงะ เป็นกรรมการ ของบริษัท แทนนายธวัชชัย ชีวานนท์ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

จากเดิม : นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื่อง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นายธวัชชัย ชีวานนท์ สองในสามคนนี้งลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
เปลี่ยนแปลงเป็น : นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื่อง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแงะ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NER ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย ดันผลงาน H2/63 สวย ทั้งปีโกยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊กบอส NER มั่นใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีขึ้น หลังจีนกลับมามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น-คว้าลูกค้าใหม่...

บวกต่อ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน พ.ค. และดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นจาก

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้