Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2562

129

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8มกราคม2562)-----รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)
ทุนเดิม (บาท) : 571,515,007.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 571,515,007
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 318,151
ทุนใหม่ (บาท) : 571,833,158.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 571,833,158
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ :
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 318,151 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1 : 22.222222
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) : 45.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 02 ม.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย : 09 ม.ค. 2562
_____________________________________

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้