Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลท. รับหุ้นเพิ่มทุน NINE เริ่มซื้อขาย 24 ธ.ค.61

98

 


รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหาชน) (NINE)
ทุนเดิม (บาท) : 170,049,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 170,049,286
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 195,500,000
ทุนใหม่ (บาท) : 365,549,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 365,549,286
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000
จัดสรรรให้ : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย ได้แก่ 1. Silom Road Limited
จำนวน 175,950,000 หุ้น และ 2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 1.40
วันจองซื้อและชำระเงิน : 28 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย : 24 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ :
บุคคลเฉพาะเจาะจงให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 195,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
___________________________

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : AMATA - AMATAV ประสานเสียง Q2/62 โตสวย

AMATA เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดิน 600-700ไร่ พร้อมคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 1,005 ไร่ พร้อมคาด Q2/62 ยอดขายดีกว่า....

ทดสอบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ บนความวิตกกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จี

รวมหัว By : เจ๊มดดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง หัวเดียวรึ คงพ่ายแพ้ ชาวรวมหัว รวมตัว เฉกเช่น ทำหุ้น จุดพุล เกมหุ้น คนเดียว คงยาก แต่หากรวมหัว ร

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้