Today’s NEWS FEED

News Feed

KBS ตั้ง 'ถกล ถวิลเติมทรัพย์' รักษาการ MD มีผล 1 ธ.ค. 61

223

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (14 พฤศจิกายน 2561) -------นายธีรภัทร์ ทวีสิน ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ตามมติประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ให้รักษาการตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายชัยพงศ์ ภูสุนทรศรี ตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ที่ได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มี อํานาจลงลายมือผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "นายถกล ถวิลเติมทรัพย์, นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์ และนาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท" โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

สําหรับตําแหน่งกรรมการนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหา เมื่อมีการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 

ธาราทิพย์ พิพัฒน์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KTC โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 8% / 3 ธุรกิจใหม่ จ่อรับรู้กำไรในอีก 18-24 เดือน

KTC เปิดผลงาน 9 เดือนแรก กำไรสุทธิโต 8% อยู่ที่ 4,205 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดลูกหนี้รวมขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ..

วันที่2 By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันที่2 ของการเปิดอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้