Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดSE-ED ลงมติยกเลิกร่วมทุนใน บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ระบุไม่มีผลกระทบ เหตุเป็นเพียงการจดชื่อในระบบธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น

206


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11พฤศจิกายน 2561)----นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SE-ED เปิดเผยว่า   ตามที่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนใน บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนรับชำระแล้ว1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หรืออัตราร้อยละ 99.99 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมานั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกร่วมทุน และรับทราบการจดทะเบียนเลิกกิจการของกิจการดังกล่าวโดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นลำดับถัดไป


ทั้งนี้ การยกเลิกร่วมทุน และการจดทะเบียนเลิกกิจการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และงบการเงินของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และร้านหนังสือที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ แต่อย่างใด เนื่องจากกิจการดังกล่าว ไม่มีผลการดำเนินงานเป็นเพียงการจดชื่อในระบบธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น บริษัทฯยังมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการภายใต้ชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์


บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เข้าข่ายว่าเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ . 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้