Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : AMATA แจกข่าวนิคมอุตฯซิตี้ในลาวคืบหน้า เล็งเป้าขายที่ดินปี62 ใกล้เคียงปี61 ที่ 925 ไร่

2,765

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (4 ตุลาคม 2561)

AMATA มั่นใจยอดขายที่ดินปีนี้เข้าเป้า 925 ไร่  มองปีหน้าทำได้ใกล้เคียงปีนี้  คาดโครงการนิคมอุตฯ ซิตี้ในลาว พื้นที่ 2-3 หมื่นไร่  ทำ EIA แล้วเสร็จ ในกลางปี 62  ระบุพร้อมลงทุนทันที  พร้อมคาดภายใน 4-5 ปีจากนี้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี เป็น Smart City 

 

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า ถึงความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี สู่การเป็น Smart city หรือ เมืองอัจฉริยะอมตะซิตี้ ว่าขณะนี้บริษัทฯได้มีการเซ็นลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโยโกฮาม่า เพื่อให้โยโกฮาม่า เข้ามาช่วยพัฒนา ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ 700 โรงงาน ให้เป็น Smart City ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรจากญี่ปุ่น คือฮิตาชิ เพื่อให้ฮิตาชิ มาพัฒนาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็น Smart Factory ซึ่งเบื้องต้นจะใช้ในโรงงานของกลุ่มฮิตาชิก่อน ทั้งนี้กรอบระยะเวลาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี ให้เป็น Smart City จะใช้ระยะเวลาการพัฒนาประมาณ 4-5 ปีจากนี้

 

 

ด้านนายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดยอดขายที่ดิน (Presale) ปี 2562 จะทำได้ใกล้เคียงปี 2561 ที่มั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าที่ 925 ไร่ ซึ่งเป็นยอดขายที่มาจากในประเทศ 800 ไร่ มาจากเวียดนาม 125 ไร่ โดยขณะนี้บริษัทยังเดินหน้าเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินต่อเนื่องโดยเฉพาะไตรมาส 4/2561 นี้ สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

 

ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)ในการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมในเมียนมาและลาว โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้วได้แก่ Amata Asia (Myanmar) Limited เพื่อลงทุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และนิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และบริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

ทั้งนี้ในลาว บริษัทฯ ได้มีการเซ็น MOU ไปเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขอวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2562 โดยที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ลาวเหนือติดชายแดนจีน ขนาดพื้นที่กว่า 2-3 หมื่นไร่ ซึ่งมีที่ดินรองรับเรียบร้อยแล้ว ที่ดินจะเป็นการเช่า ส่วนมูลค่าการลงทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ เพราะในลาวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่อีก ทั้งนี้การลงทุนจะแบ่งเป็นเฟสๆ ซึ่งบริษัทฯจะเป็นผู้ลงทุนเอง100% และมีความพร้อมลงทุนได้ทันที หากผลศึกษาแล้วเสร็จ และผ่านขั้นตอนการ EIA แล้วเสร็จ

 

 

ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ในประเทศเมียนมานั้นอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของพื้นที่ ( Location) บริษัทฯ มีเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ วันนี้ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) , ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มธุรกิจ ดาว ประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลเส้นแรกในนิคมอุตสาหกรรม ณ ต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะ ซิตี้ชลบุรี ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะภายในนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอบโจทย์นวัตกรรมถนนยางมะตอยที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในแต่ละปี ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกวิธี

 

 

 

ซึ่งบางส่วนอาจถูกพัดออกสู่มหาสมุทร ส่งผลต่อระบบนิเวศ โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล ณ ต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะซิตี้ โดยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย มุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะพลาสติกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วนำทรัพยากรกลับมรใช้ใหม่ให้คุ้มค่าและยั่งยืน โดยโครงการนี้วางแผนที่จะทำถนนพลาสติกรีไซเคิลในพื้นที่นิคมฯอมตะรวมทั้งสิ้น 2,600 ตารางเมตร และคาดว่าจะใช้จำนวนพลาสติกรีไซเคิลประมาณ 1.3 ตัน หรือเทียบเท่ากับถุงพลาสติก จำนวนประมาณ 1 แสนใบ โดยคาดว่าการก่อสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. 2561 ขณะที่ในอนาคตมองโอกาส นำโมเดลสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิล ไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามด้วย

 

“ เบื้องต้นจะมีการนำพลาสติกรีไซเคิลมาสร้างถนน 2 จุดในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งการดำเนินงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ของสมาร์ทซิตี้ คือ Smart Environment ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่วางเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดสมาร์ทซิตี้โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และถือเป็นถนนพลาสติกรีไซเคิลเส้นแรกในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่จะนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างถนนที่ใช้งานได้จริง และยังเป็นโครงการนำร่องที่จะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป “นายวิวัฒน์กล่าว

 

 


ด้านนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม สำหรับความร่วมมือกับอมตะและดาว ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งและมีอุดมการณ์เดียวกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน โดยเอสซีจีพร้อมที่จะร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาถนนพลาสติกรีไซเคิล ณ นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี ให้เป็นถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้งานได้จริง และสามารถขยายโครงการนี้ต่อไปยังภาคส่วนอื่นๆในอนาคต ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

 

 

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า“ดาว ได้ริเริ่มโครงการสร้างถนนยางมะตอยจากพลาสติกรีไซเคิลในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้และได้รับความสำเร็จอย่างดีโดยมีระยะความยาวของถนนรวมกว่า 40 กิโลเมตร นอกจากถนนพลาสติกรีไซเคิลจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของถนนยางมะตอยอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติของพลาสติกจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานและกันการกัดเซาะของพื้นผิวถนนได้ดีขึ้นด้วยความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการรีไซเคิลพลาสติกให้เหมาะสมสำหรับการทำถนนในประเทศไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งของการลดปริมาณะพลาสติกที่ออกไปสู่ทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 

AMATA

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL โชว์กำไร H1/63 เฉียด 719 ลบ. โต 8.53% มั่นใจ H2/63 พุ่งต่อ ทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 15-20%

ประกาศผลงานครึ่งแรกปี 63 ไม่ธรรมดา กำไรโตแตะ 718.33 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,437.93 ล้านบาท ...

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้