Today’s NEWS FEED

News Feed

SNP เผย บ.ย่อย ขายหุ้นทั้งหมด ใน ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน พีทีอี- เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอีในสิงคโปร์ มูลค่ารวม 8.39 ลบ.

224
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (1 ตุลาคม 2561)------ นางสาวเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SNP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด (“SPG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน พีทีอี (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี(“SKC”) ในประเทศสิงคโปร์ ให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการจำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,393,000.00 บาท โดยราคาจำหน่ายเป็นราคาที่กำหนดจากความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 1.21 ซึ่งมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอย่างใด แต่เป็นการเปิดเผยการเข้าทำรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีผลให้ Patara และ SKC สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมิได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว โดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้