Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด BTNC ไฟเขียว ขายที่ดินพร้อมอาคาร 4 ชั้น ให้กับ บ. ปณิวรา จํากัด มูลค่า 14.30 ลบ.

141

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 กันยายน 2561)---นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ BTNC เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมอาคาร 4 ชั้น ให้กับ บริษัท ปณิวรา จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 14,300,000.-บาท (สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

สำหรับการขายสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงรายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้าน แต่น้อยกว่า 20ล้าน หรือมากกว่า0.03%แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (NTA ณ 30 มิถุนายน 2561 = 427.80 ล้านบาท) ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดข้อมูล ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม

 

 

 

 

ธาราทิพย์ พิพัฒน์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้