Today’s NEWS FEED

News Feed

SPC ต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น วงเงิน 12 ลบ.

203

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 มิถุนายน 2561)----นางผาสุข รักษาวง กรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติการต่อสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในวงเงิน 12 ล้านบาท ต่อ TOKYO CORPORATION โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ภายในเดือนมิถุนายน 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ค้ำประกัน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
-ผู้ขอให้ค้ำประกัน บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 12

4. บุคคลที่เกี่ยวดยงกันและลักษณะความสำพันธ์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 20.03%
ถือหุ้น บจ. สห. โตคิว คอร์ปอเรชั่น 20.00%
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.19%
ถือหุ้น บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น 12.00%

5. รายละเอียดของรายการ
- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- มูลค่าการค้ำประกัน จำนวนเงิน 12,000,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินกู้ระยะสั้น 100,000,000 บาท ออกไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

6. วัตุประสงค์การค้ำประกัน ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน

7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท -ไม่มี-

9.ขนาดของรายการ
รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 ผู้สื่อข่าว : ประทุมพร  ม่วงเอก  

 

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : NER เป๋าตุง ราคายางพุ่ง

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ได้รับผลดีจากราคายางพาราที่มีการปรับเพิ่มขึ้น หนุนผลประกอบการสดใส ตั้งเป้าปี 62 รายได้...

ACG โรดโชว์หาดใหญ่ ตอกย้ำ “ดีลเลอร์รถยนต์มืออาชีพ”

ACG โรดโชว์หาดใหญ่ ตอกย้ำ “ดีลเลอร์รถยนต์มืออาชีพ”

ทีคิวเอ็มรับ 2 รางวัลงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562

ทีคิวเอ็มรับ 2 รางวัลงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้