Today’s NEWS FEED

News Feed

DIGI แจงปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ขายหุ้นBig Lot 20% ให้Strategic Partner เพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารงาน

ผู้ชม 264

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12เมษายน2561)----นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี กรรมการบริษัท บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) DIGI เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจง โครงสร้างผู้ถือหุ้น และอำนาจการบริหารงาน เนื่องจากมีการทำ Big Lot จำนวน 316.08 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 20% ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
         

บริษัทขอชี้แจงว่านายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ได้ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับ Strategic Partnerเพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารงานของบริษัท
โดยบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการบริหารในบางตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้