Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติ ซื้อ สุทธิ 4.18 ลบ.(mai)

ผู้ชม 34

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 0.40 0.06 24.41 3.77 -24.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.48 0.07 0.65 0.10 -0.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 27.83 4.30 23.66 3.65 4.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 619.05 95.57 599.04 92.48 20.01 -

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้