Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติ ขาย สุทธิ 1,498.47 ลบ.(SET)

ผู้ชม 40

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,703.13 12.40 3,955.54 8.60 1,747.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,066.48 13.19 5,738.32 12.47 328.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,043.17 39.22 19,541.63 42.48 -1,498.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,190.03 35.19 16,767.31 36.45 -577.28 -

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้