Today’s NEWS FEED

News Feed

สถิติ Program Trading ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 67

125

ข้อมูลสถิติ Program Trading รายวัน

ภาพรวมตลาด (SET และ mai)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2567
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท ซื้อ ขาย สุทธิ
Program Trading 21,762.85 23,190.10 -1,427.25
Non Program Trading 26,031.14 24,603.89 1,427.25
Total 47,793.99 47,793.99  

ข้อมูลรายหลักทรัพย์ *

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2567
หลักทรัพย์ ตลาด มูลค่า Program Trading (บาท) % มูลค่า Program Trading เทียบกับมูลค่าการซื้อขายแบบ Auto Matching
VGI
SET 44,182,942.50 48.23
BYD
SET 29,819,560.50 47.38
PSL
SET 190,338,600.00 43.03
HANA
SET 547,846,675.00 40.60
RCL
SET 361,580,625.00 37.03
NEX
SET 81,371,168.00 25.39
TEGH
SET 10,881,553.00 20.31
CCET
SET 107,649,824.00 14.07
SABUY
SET 6,004,434.50 8.50
YGG
mai 6,586,495.00 7.28
หมายเหตุ
  • “Program Trading” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
  • * แสดงข้อมูลของหลักทรัพย์ที่มีราคาปิด และมูลค่าการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
  • * กรณีไม่แสดงข้อมูล หมายถึง ไม่มีหลักทรัพย์เข้าเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้