Today’s NEWS FEED

News Feed

วิริยะประกันภัย จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ ส่งเสริมหลักสูตรประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล”

192

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28พฤษภาคม 2567)-------ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก และ นายวิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมผ่านโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และงานสำรวจวิจัยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (วิริยะตะกาฟุล) ให้ตรงกับความต้องการและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพี่น้องมุสลิมได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีการส่งนิสิตนักศึกษาฝึกงานในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัย สนับสนุนการผลิตบุคลากรบัณฑิตที่มีคุณภาพสายงานธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ เพิ่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล” รวมถึงกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้