Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ทิสโก้ : PR9 คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 23 บาท

221


PR9 : ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

 

เราได้เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ใน 1Q24 ของ PR9 และมีมุมมองที่เป็นกลาง โดยประเด็นสำคัญมีดังนี้

• PR9 คงคำแนะนำการเติบโตของรายได้ในระดับ "สองหลักเป็นอย่างน้อย" สำหรับปี 2024
• รายได้ใน 2Q24 น่าจะสูงขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ เนื่องจากอิทธิพลตามฤดูกาล
• ผู้บริหารคาดว่าสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติจะเพิ่มเป็น 15-16% จากระดับปัจจุบัน 14% สำหรับเป้าหมาย 3 ปี อย่างไรก็ตาม PR9 มุ่งสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ 17-18% โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง
• ผู้ป่วยชาวอาหรับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญในปี 2024 และควรมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 1% ในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นใน 2H24
• ค่าใช้จ่ายด้านขายและบริหารลดลงเนื่องจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าตัดจำหน่ายจากการปรับปรุงอาคารเป็นเงิน 6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงกว่า 1Q24 เนื่องจากแผนการทำการตลาดในปีนี้
• เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ PR9 โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 23.00 บาท

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้