Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 23 พ.ค. 67

315

ข้อมูลประจำวันที่ 23 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นางสาว ลสา โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 1,000 284.50 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/05/2567 200,000 0.31 ซื้อ  
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 9,700 1.31 ซื้อ  
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 40,700 1.32 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 48,100 3.42 ซื้อ  
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/05/2567 6,740,000 1.36 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 3,000 9.80 ซื้อ  
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/05/2567 69,000 11.12 ซื้อ  
เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 10,000 1.72 ซื้อ  
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MODERN) นาย เจริญ อุษณาจิตต์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์) หุ้นสามัญ 21/05/2567 3,000,000 2.24 โอน  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 10,000 30.50 ซื้อ  
ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS) นางสาว ภาวิณี ต. วัฒนผล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 16,600 8.40 ขาย  
ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS) นางสาว มาลีรัตน์ สารสินทองคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 16,600 8.00 ขาย  
ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS) นาย พร วิรุฬห์รักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 100,000 7.70 ขาย  
ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS) นาย อภิวุฒิ ทองคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 233,000 5.90 ขาย  
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) นาย กฤษดา ชวนะนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 102,000 0.50 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 2,200 16.60 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) พันเอก พัชร รัตตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 200,000 16.62 ขาย  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 5,500 2.72 ซื้อ  
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NRF) นาย เหยา ก๊ก ตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 235,000 4.92 ขาย  
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS) นาง สุธิดา ศุภนุกูลสมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 6,000 2.52 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

แรงปะทะ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทย ยังซึมลง ด้วยทั้งมีแรงปะทะภายนอก ดาวโจนส์-ตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงลง....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้