Today’s NEWS FEED

News Feed

MFECตั้งบริษัทร่วม ลุยธุรกิจให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านไอทีและเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้แก่ธุรกิจและองค์กรภาคเอกชน

235

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 พฤษภาคม 2567)-----นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ ได้แก่บริษัท ทาแลนซ์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านไอทีและเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้แก่ธุรกิจและองค์กรภาคเอกชน บริษัทร่วมดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระเริ่มแรกในอัตราร้อยละ 40 คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเป็นจำนวน 1,400,000 บาท

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้