Today’s NEWS FEED

News Feed

สจล. เผย คนรุ่นใหม่สนใจเพิ่มเติมทักษะด้านไอที

215

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 พฤษภาคม 2567)-------สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล. ) จัดกิจกรรม KMITL Open House 2024 ภายใต้แนวคิด Digital Life & Smart Campus ยกทัพอาจารย์ รุ่นพี่ไปเปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรจากคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขต และหน่วยงานด้านการศึกษา ในงาน Dek-D's TCAS Fair 27 - 28 เมษายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงาน สจล. ได้สำรวจความคิดเห็นจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเพิ่มทักษะให้ตัวเองในด้านไอทีคิดเป็น 27.8 %

 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้าน KMITL Open House 2024 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบูธกิจกรรมของ สจล. ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรจาก 12  คณะ/ 5 วิทยาลัย/  1 วิทยาเขต และหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น  42 Bangkok, CMKLและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมอบครอสเรียนฟรี จาก KMITL Master Class 5 วิชา กิจกรรมมอบ e-certificate ออนไลน์ ให้ทุกคนไปใส่ Portfolio สำหรับยื่นสมัครเข้าเรียน

 

นอกจากนี้ สจล. ยังได้สำรวจความคิดเห็นจากนักเรียนกว่า 3,500 ตัวอย่าง เกี่ยวกับทักษะที่น้อง ๆ มีความสนใจที่จะเพิ่มให้กับตัวเอง โดยพบว่าทักษะที่มีความสนใจเป็นกลุ่มทางด้านไอที การเขียนโค้ด โปรแกรมเมอร์ ด้านดิจิทัล AI และเกมส์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมเป็น 27.8% รองลงมาคือด้านภาวะความเป็นผู้นำ Coaching 8.6% ด้านการคิดวิเคราะห์ และประมวลผล 8.4% ตามลำดับ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี กล่าวด้วยว่า จากผลการสำรวจทำให้เห็นได้ว่านักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันได้มีการปรับตัว พร้อมพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นให้กับตัวเองให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ในฐานะที่ สจล. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เล็งเห็น และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับผลสำรวจ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่ง สจล. เข้าสู่การเป็น Digital University เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการสอน โดยมีสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างโมเดล AI ที่จำเป็น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ในการลงทะเบียน ตรวจสอบตารางเรียน การเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ทักษะให้กับนักศึกษา Skills Mapping, Skills Transcript เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพร้อมทำงานได้จริง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่บุคคลทั่วไปในทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ที่สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center) และ KMITL Master Class อีกด้วย

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

แรงปะทะ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทย ยังซึมลง ด้วยทั้งมีแรงปะทะภายนอก ดาวโจนส์-ตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงลง....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้