Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 17 เม.ย. 67

310

ข้อมูลประจำวันที่ 17 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO) นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 100,000 1.47 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 10,100 9.90 ซื้อ  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 259,600 1.34 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 276,000 4.00 ซื้อ  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 89,300 4.14 ซื้อ  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 03/04/2567 6,500 1.35 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 28,300 2.68 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 18,500 2.69 ซื้อ  
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) นาย สุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 200,000 1.02 ขาย  
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 2,000 40.75 ขาย  
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้