Today’s NEWS FEED

News Feed

คต. เร่งเครื่อง!! เปิดสอบผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า คุมเข้มมาตรฐานสินค้าเกษตร

2,078

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 11 เมษายน 2567)---รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศคุมเข้มคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรส่งออกและนำเข้าอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทย ตลอดจนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมฯ ดำเนินภารกิจกำกับดูแลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มข้น และตระหนักถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและรักษาเสถียรภาพการส่งออกของประเทศ โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ถึง 23 ราย ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากราคามันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตคาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลจากความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาธัญพืชในตลาดโลกทำให้มีการปรับใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งการส่งออกและการนำเข้า จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดยิ่งขึ้น กรมการค้าต่างประเทศ โดยกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก จึงเปิดรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า จำนวน 7 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังก่อนนำเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มจำนวนผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าจะสามารถเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่กำกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร สอดคล้องกับนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดน และเตรียมความพร้อมในด้านอัตรากำลังล่วงหน้ารองรับผลผลิตสินค้าเกษตรในฤดูกาลผลิตปีถัดไป

 "กรมฯ มีความพร้อมในการเดินหน้าคุมเข้มการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร และยังคงให้ความสำคัญต่อการยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าก่อนการส่งออกให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก ผลักดันการส่งออกของไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง" นายรณรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ http://ocs.dft.go.th และยื่นสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารมาตรฐานสินค้า ชั้น 4 กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ standard.dft@gmail.com ระหว่างวันที่ 10 - 23 เมษายน 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารมาตรฐานสินค้า กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก โทร 0 2547 5145 หรือ 0 2528 7500 - 29 ต่อ 4095 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้