Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 เม.ย. 67

440

ข้อมูลประจำวันที่ 11 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นางสาว ลสา โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 500 292.00 ซื้อ  
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ไชยพร) หุ้นสามัญ 11/04/2567 100,000 40.50 ขาย  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 26,000 4.39 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 20,400 4.39 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) หุ้นสามัญ 10/04/2567 1,900 4.39 ซื้อ  
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) นาย ศักดา ศรีแสงนาม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิราพร ศรีแสงนาม) หุ้นสามัญ 05/04/2567 100,000 2.48 ซื้อ  
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 100,000 2.31 ซื้อ  
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 10,000 2.28 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 600,000 0.29 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 900,000 0.30 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 10/04/2567 115,900 4.96 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 800 9.90 ซื้อ  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 250,000 1.35 ซื้อ  
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJCHI) นาย เชิง จิน ลี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 150,000 1.13 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 4,000 9.30 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/04/2567 34,000 4.72 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/04/2567 5,000 4.79 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 900 4.75 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 24,100 4.74 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 110,000 6.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 40,000 6.05 ซื้อ  
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP) นาย แดน เหตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 472,400 0.66 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 3,300 2.64 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 23,400 2.68 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/04/2567 30,000 1.49 ซื้อ  
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE) นาย ปรีชา ทองถนอมกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/04/2567 600,000 4.25 ซื้อ  
 
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้