Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 เม.ย. 67

412

ข้อมูลประจำวันที่ 10 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นางสาว ลสา โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 500 292.00 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 7,000 4.40 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 6,500 4.40 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) หุ้นสามัญ 09/04/2567 1,400 4.40 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 09/04/2567 19,900 4.98 ซื้อ  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ไพบูลย์ วรประทีป ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/04/2567 200,000 0.13 ขาย  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย กวิน กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 5,000,000 6.06 ซื้อ  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/04/2567 10,000,000 0.01 ขาย  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/04/2567 100,000 4.00 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 300,000 4.00 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 411,100 3.99 ซื้อ  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 4,000 3.03 ซื้อ  
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PIMO) นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 137,400 1.49 ซื้อ  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 500,000 18.60 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 09/04/2567 18,200 4.46 ซื้อ  
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) นาย เพชร พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 9,900 61.25 ซื้อ  
อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALPHAX) นาย ธีร ชุติวราภรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 3,471,500 0.80 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 42,400 2.66 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 500 2.64 ซื้อ  
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE) นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/04/2567 200,000 4.24 ซื้อ  
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE) นาย ศรัณย์ ปัญหา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 70,000 4.52 ขาย  
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 12,493,000 1.39 ซื้อ  
เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(HENG) นาย ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/04/2567 100,000 1.77 ขาย  
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้