Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 9 เม.ย. 67

400

ข้อมูลประจำวันที่ 9 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 11 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 5,300 294.57 ซื้อ  
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 2,500 293.00 ซื้อ  
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 27,945 56.25 ซื้อ  
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 96,900 1.23 ซื้อ  
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/04/2567 46,500 1.24 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย กิตติ มีทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 60,000 7.05 ขาย  
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย ฉี่ ฮ๊าว หวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/03/2567 1,000 74.00 ซื้อ  
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นางสาว อนุพร ภัทธราวาณิชกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/04/2567 2,500 4.89 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นาง ปริยา จีระพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 20,000 17.45 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/04/2567 18,100 2.68 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/04/2567 34,200 1.45 ซื้อ  

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้