Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 3 เม.ย. 67

307

ข้อมูลประจำวันที่ 3 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นางสาว ลสา โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 500 293.00 ซื้อ  
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) นาย พิทักษ์ พฤทธิสาริกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 190,000 2.78 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 35,300 4.38 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 23,100 4.38 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 500,000 0.30 ซื้อ  
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT) นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 300,000 1.43 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/04/2567 100 3.72 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 30,000 3.74 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/04/2567 5,100 9.91 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 1,200 9.90 ซื้อ  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นางสาว แก้วใจ เผอิญโชค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 4,000,000 - โอน  
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN) นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์) หุ้นสามัญ 02/04/2567 1,500,000 0.14 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) นาย ซุยฮัง กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 1,700 0.68 ขาย  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 6,000 3.04 ซื้อ  
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/04/2567 200,000 1.71 ซื้อ  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/03/2567 68,745 2.31 ซื้อ  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย ชำนาญ ชนะภัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/03/2567 1,862,300 - โอน  
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN) นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/03/2567 2,000,000 0.10 ขาย  
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN) นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/03/2567 2,000,000 0.06 ขาย  
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN) นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/03/2567 1,000,000 0.09 ขาย  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 02/04/2567 37,800 1.35 ซื้อ  
อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARIN) นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด) หุ้นสามัญ 01/04/2567 12,888,882 5.00 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 5,500 2.68 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 1,100 2.66 ซื้อ  
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 20,000 0.65 ซื้อ  
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาง ศศิธร หิรัญศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/04/2567 140,000 11.70 ขาย  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

แรงปะทะ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทย ยังซึมลง ด้วยทั้งมีแรงปะทะภายนอก ดาวโจนส์-ตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงลง....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้