Today’s NEWS FEED

News Feed

โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” รับมอบชุดยูนิฟอร์มเก่า เพื่อนำไปแปรรูปสร้างพลังงานทดแทน

325


สำนักข่าวหุ้นอินไซส์ (29 มีนาคม 2567)-------คุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป (ขวา) โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับมอบชุดยูนิฟอร์มเก่า, ผ้าเก่า ผ้าขาดชำรุด ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7,444 ชิ้น จากคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เข้าโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปไปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ณ อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


สำหรับ โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์ใหม่ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environment, Social, และ Governance)

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

ทางรอด By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ อัพเดทข่าวการเมือง ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้กกต. ในฐานะผู้ร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกล ....

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้