Today’s NEWS FEED

News Feed

SUSCO ปันผลอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น XD 15 มี.ค. 67

407


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 มี.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 15 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 มี.ค. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 15 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้